Trần triều

Vì sao nhà Trần lại Suy vong theo góc nhìn phong thuỷ?

Trong thuật phong thủy có nói: “tiên tích đức, hậu tầm long” để giải thích cho việc, một con người, một dòng họ, một đất nước có thực sự sở hữu, sử dụng được một long mạch quý hay không phải phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ tiên của họ có tích đức không, có dạy dỗ con cháu tốt và giữ được cơ nghiệp ấy không? Trường hợp của dòng tộc họ Trần là một minh chứng cho điều đó.