Tụng chú Đại bi

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Quả thật sự may mắn nhất đời con là biết đến Phật Pháp. Con chỉ muốn nói với chư vị đồng tu rằng: “ bất cứ ác nghiệp nào ta gieo ra dù vô tình hay cố ý đều phải lãnh quả báo vô cùng to lớn "Ý nghĩa từng câu chú Đại bi dễ hiểu nhất

Sự linh ứng của chú Đại Bi thật diệu kỳ, nhưng 84 câu chú Đại Bi thực sự có ý nghĩa như thế nào? Nhiều người đọc chú Đại bi suốt ngày, thậm chí thuộc làu làu nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được hết ý đằng sau đó. Hãy cùng Tamlinh.org giải nghĩa Chú Đại Bi theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Nghi thức trì chú Đại bi đơn giản tại nhà

Chú Đại Bi là một trong những bài chú được trì tụng phổ biến, bởi nhiều người đã hành trì một cách thành tâm và thấy được linh ứng của thần chú, giúp họ vượt qua bệnh tật, những bế tắc trong cuộc sống mà tưởng chừng như đã gục ngã trước số phận. Vậy cách trì chú Đại bi tại nhà như thế nào?

Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn nghi thức trì chú Đại bi đơn giản và đầy đủ nhất, các bạn có thể in ra để học tại nhà. 

Tụng Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha (Soa ha, xoa ha) rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này