Vua Cha Bát Hải

Các ngày đại tiệc Tứ phủ công đồng tháng 8 hàng năm

"Tháng 8 tiệc Cha, tháng 3 tiệc Mẹ" - Tamlinh.org xin cung nghinh tháng tiệc Cha. Vậy trong tháng 8 Âm lịch hàng năm, có những ngày đại tiệc nào của Tứ phủ công đồng mà chúng ta cần nhớ? Tháng 8 tiệc Cha đi lễ ở đâu?