A di đà Phật

Vì sao các Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

Khi đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc mới gặp, Chư Tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?Niệm Phật như thế nào cho đúng?

Niệm Phật như thế nào cho đúng? Hay "cách niệm Phật trước khi đi ngủ?"..là những thắc mắc của phần lớn các phật tử tại gia và cả những người không phải đệ tử Phật nhưng có tâm hướng Phật. Bài viết này Tamlinh.org sẽ không đi vào hướng dẫn các nghi thức cụ thể mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách hoà thượng Tịnh Không niệm Phật để xem ngài đã niệm Phật như thế nào nhé.