04/06/2021 11:44 View: 6927

Có nên tụng KINH PHẬT tại nhà?

Nhiều người khi tụng kinh Phật tại nhà rất sợ vong ma tìm đến. Vậy tụng kinh tại nhà có kéo vong ma tìm đến thật không? Có nên tụng kinh tại nhà không? Những hiện tượng như buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu...trong quá trình tụng kinh là như thế nào? Có nguy hiểm gì không? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

tung kinh phat tai nha, tu hanh

Tụng kinh tại nhà sẽ kéo các vong linh tìm đến?

Việc Phật tử tụng kinh ở nhà là hết sức phổ biến suốt mấy nghìn năm qua. Mọi người tụng kinh ở nhà, họ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, vì vậy mà việc tụng kinh ở nhà mới có thể duy trì suốt mấy nghìn năm đến tận ngày nay, chứ nếu càng tụng kinh sự tình càng xấu đi, thì người ta đã bỏ lâu rồi.

Đúng là khi tụng kinh, rất nhiều các vong linh, thậm chí là thần linh kéo về nghe để được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn. Nhưng việc đó đâu có làm sao, hay nói đúng hơn thì đó là một việc tốt lành.

Kinh Phật: Ai cũng có thể đọc và hành trì

Nếu tụng kinh tại nhà đúng cách, ai nấy cuộc sống cũng đều ngày càng tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, tiêu nghiệp bớt khổ hơn.
Đức Phật thuyết ra kinh điển cho tất cả mọi người tụng đọc là để cho tất cả được lợi ích vô lượng, không có phân ra ai được quyền đọc, ai không nên đọc. Và Đức Phật vẫn luôn khuyến khích mọi người tụng kinh điển, như trong kinh Địa Tạng, có một đoạn như thế này:

“…thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự biên chép Kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn.

Vì thế, Phổ Quảng! Nếu thấy có người nào đọc tụng Kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán Kinh ấy hoặc cung kính, thì ông nên dùng trăm ngàn phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thoái chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ-tát và thấy hình tượng của Bồ-tát, cho đến chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong Kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý.”

Những kinh điển khác, Đức Phật cũng đều khuyến khích mọi người đọc tụng như thế, không chia ra đọc ở nhà hay ở chùa.

Và thực tế là mấy nghìn năm qua, đệ tử Phật xuất gia tụng ở chùa hay tại gia tụng ở nhà, các hương linh, vong linh, quỷ thần… vẫn luôn tìm về nương tựa, xong mọi người vẫn thấy mọi chuyện rất tốt đẹp.

Tại sao các vong linh cần nương tựa vào câu kinh, bài kệ?

Các vong linh trong thế giới vô hình cực kì khốn khổ. Nên họ rất cần sự giúp đỡ. Cách hay nhất để giúp cho họ thoát khỏi cảnh dày vò trong siêu hình, không phải là cúng đồ ăn hay vàng mã, đó chỉ là giải pháp tạm thời, xoa dịu nỗi khổ trước mắt, chứ không phải giải quyết triệt để vấn đề.

Việc quan trọng nhất đó là giúp họ nương vào tiếng tụng kinh, trì chú, niệm Phật mà được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn, thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ khổ sở.

Nếu biết rằng việc tụng niệm của mình có thể giúp cho nhiều chúng sinh thoát khổ như vậy, mà lại sợ phiền toái mà từ bỏ không làm, ta nên tự hỏi lại mình xem mình có làm đúng với lời dạy của Phật về lòng từ bi hay không ?

Bản thân các vong linh không thể tự mình tụng kinh niệm Phật được, vì vọng tưởng của họ quá mạnh, cực kì khó tập trung, chỉ có thể nhờ vào những người tu hành chân chính mà tu theo. Nội oai lực của những âm thanh kinh chú cũng khiến cho họ được an lành rất nhiều.

Và người nào tu hành, bất luận là xuất gia hay tại gia, càng thành tâm, càng có đạo lực, thì càng giúp cho các vong linh được thoát khổ, được an lạc, được siêu thoát nhiều hơn.

Vì thế những người tu thành tâm, tự nhiên sẽ chiêu cảm nhiều vong linh đến nương nhờ tu theo. Đây là một công đức lớn, vì không chỉ là tụng kinh chú cho bản thân mình, mà còn giúp siêu độ vong linh.

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI
KÍNH MỜI QUÝ VỊ CÙNG LẮNG NGHE.

Tung kinh độ cho vong linh: Công đức vô lượng

Khi các vong linh đến nghe kinh chú, sẽ khiến ta có một số hiện tượng lạ, nếu vong còn nhiều tập khí xấu, oán niệm, sân hận.v.v… thì thường ta sẽ thấy nổi gai ốc, rờn rợn. Tu theo ta một thời gian sẽ hết.

  • Nếu vong linh biết tu, tâm tính sẽ được chuyển hóa, thiện lương hơn, thì sẽ có hiện tượng ngáp, chảy nước mắt, nước mũi. Nói chung việc này không gây ra nguy hại gì đáng kể.
  • Nếu có các vong linh kéo về nghe, thì các vong ấy cũng đều là những vong muốn hướng thiện, (còn các vong mang từ trường xấu, cố chấp không hướng thiện nghe tiếng kinh sẽ thấy kinh sợ mà bỏ ra xa) họ được nghe kinh rồi tâm thức sẽ được thăng hoa, siêu thoát lên cảnh giới cao hơn, tỏa ra những từ trường tốt hơn.
  • Thậm chí có nhiều vong nhờ nghe kinh chú mà được đầu thai về cõi lành, hoặc siêu sinh lên thiên giới, vãng sinh về Tịnh Độ, phước đức, công đức của người tụng kinh vì thế mà càng tăng thêm nhiều lần, trở nên lớn lao vô biên vô lượng.

Và họ sẽ làm gì ? Nhờ ta tụng kinh giúp họ siêu thoát, nên họ rất cảm kích, sẽ quay lại tìm cách báo đáp, dù ta chẳng cầu họ đền ơn ( và cũng đừng nên cầu họ đền ơn)

Nếu còn ở lại cõi này, họ sẽ giúp ta khi ta có những điều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống, tất nhiên họ không phải thần đèn của Aladin, không thể hô biến mọi thứ, nhưng họ cũng sẽ cố gắng giúp ta trong khả năng của họ. Ta sẽ thấy thỉnh thoảng gặp những may mắn, hoặc hay thoát nạn trong gang tấc mà không rõ vì sao.

Đấy là chưa kể đến nhiều kiếp sau, khi đầu thai găp lại, vì ta và họ đã kết duyên lành trong Phật Pháp, gặp lại chắc chắn sẽ là những lương duyên tốt đẹp, cùng giúp nhau tiếp tục tiến tu giải thoát, chẳng phải như vậy càng tuyệt vời hơn sao ?

Như vậy, việc tụng kinh tại nhà kéo vong linh tìm đến hoàn toàn không phải là lý do để bạn sợ hãi. Quan trọng là ở tâm người trì tụng thế nào. 

Bài hồi hướng công đức sau khi tụng kinh niệm Phật

Bài hồi hướng dưới đây rất ý nghĩa, đầy đủ và hữu ích cho mình và chúng sanh, nên đọc tụng bài hồi hướng này sau khi niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, nghe Pháp, làm thiện... Bài hồi hướng này được tìm thấy sau phần kết thúc trong quyển Kinh Vô Lượng Thọ (Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh) của Tịnh Tông Học Hội:

Nguyện đem công đức này:

Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, chúng sanh an lạc.

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn, hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì! Hôm nay, con xin thành tâm sám hối. Nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng tâm niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát tâm Tín – Nguyện – Hạnh niệm Phật, siêu sanh Tịnh Độ.

Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và đều được thành tựu.

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ.

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện cầu A Di Đà Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong thập phương pháp giới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật Đạo.
---------------------

Ba bài hồi hướng công đức 

Các bạn cũng có thể kết hợp ba bài hồi hướng rất phổ biến dưới đây thành một:

1. Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.

2. Nguyện đem công đức này:

Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, chúng sanh an lạc.

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn, hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì! Hôm nay, con xin thành tâm sám hối. Nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng tâm niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát tâm Tín – Nguyện – Hạnh niệm Phật, siêu sanh Tịnh Độ.

Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và đều được thành tựu.

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ.

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện cầu A Di Đà Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong thập phương pháp giới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật Đạo.

3. Niệm Phật (Lạy Phật...) công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng Phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát (Sớm vãng sanh cõi Phật A Di Đà)
Nguyện tiêu tam chướng (phiền não chướng, sở tri chướng và nghiệp chướng) trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

---------------------

Khai Thị Ấn Quang Đại Sư