A Tử Tố Như

Truyện Tiền Kiếp: A TỪ & TỐ NHƯ - Phần 4

Vừa chui vào mộ thì một giọng nữ chát chúa vọng đến:

Ngươi về rồi à. Ngươi gặp mẹ ngươi rồi chứ ?