Cúm vũ hán

Covid-19: VN có nguy cơ lây từ Hàn Quốc cao hơn Trung Quốc?

“Lo lắng về sự lây nhiễm của Hàn Quốc hơn là Trung Quốc” là suy nghĩ của nhiều người sau khi nghe các tin tức về việc dịch và công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hàn Quốc. Vậy nguy cơ lây nhiễm cho Việt Nam từ Hàn Quốc có lớn hơn Trung Quốc?