Đầu thai

Chuyện lạ: Những người vẫn nhớ được tiền kiếp

Dù trước đây tôi không hề tin vào thuyết luân hồi nhưng những lời do người trong cuộc kể không khỏi khiến cho lưng tôi như có một dòng điện chạy dọc, da gà nổi lên… Một số đứa còn có thể mô tả chi tiết về gia đình kiếp trước của chúng chi tiết đến mức đủ để xác định được gia đình trước đây là ai, thậm chí chúng chết vì bệnh gì...Người chết oan phải bắt hồn người sống mới đầu thai được?

Ta thường hay nghe nói đến những điểm đen về giao thông mà mật độ người chết do tai nạn ở đó rất nhiều, hoặc những khu vực sông ngòi ao hồ đã từng có người chết đuối thì cách vài năm lại có thêm người chết ngay tại đó...Rất nhiều sự trùng hợp lạ kỳ mà khoa học khó lý giải. Vậy thực tế liệu có phải những người bị chết oan phải bắt hồn người sống thì mới đi đầu thai được?