Đầu thai

Khoa học lý giải về sự đầu thai chuyển kiếp

"Người ta giải thích rằng, khi con người chết đi, Diêm Vương sẽ mở sổ ghi chép đánh giá công, tội để cho đi tái sinh vào các cõi khác nhau".49 ngày sau khi chết cần làm gì để người thân siêu thoát?

Gia đình có người mới mất nên chọn mời những bậc pháp sư, cao tăng... đạo hạnh chân chính để làm lễ. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh.

Người chết sau bao lâu thì siêu thoát?

Theo giáo lý nhà Phật thì con người sau khi chết tùy từng từng nghiệp khác nhau nên luân hồi vào lục đạo khác nhau, tuy nhiên thời gian ở thân trung ấm là 49 ngày là tối đa, sau đó phải luân hồi! Một số nhà tu hành nhận định rằng: 49 ngày ở đây sẽ bằng khoảng 49 năm tại thế gian.

Tại sao nhà có người chết phải che gương?

Thường khi tang sự, người ta hay lấy giấy báo che gương, dán kín các ô kính, đồng thời đóng hết cửa sổ và ô thoáng. Không nhiều người biết "để làm gì", chỉ biết là, "các cụ bảo". Vậy tại sao nhà có người chết phải che gương?

Cửu Tuyền là gì? Tại sao khi con người chết lại về nơi Chín suối?

Khi có người mới chết, ta thấy ông bà cha mẹ hay nói tránh bằng cách khác đó là về nơi Chín Suối, hay là về chốn Cửu Tuyền (cửu là chín, tuyền là suối). Vậy Cửu Tuyền là gì? Tại sao khi con người chết đi lại về nơi chín suối hay về nơi suối vàng?

Người chết oan phải bắt hồn người sống mới đầu thai được?

Ta thường hay nghe nói đến những điểm đen về giao thông mà mật độ người chết do tai nạn ở đó rất nhiều, hoặc những khu vực sông ngòi ao hồ đã từng có người chết đuối thì cách vài năm lại có thêm người chết ngay tại đó...Rất nhiều sự trùng hợp lạ kỳ mà khoa học khó lý giải. Vậy thực tế liệu có phải những người bị chết oan phải bắt hồn người sống thì mới đi đầu thai được?