Hệ thống nhà Trần

Lục Bộ Đức Ông Trần Triều: 6 vị tướng tài trong lịch sử nhà Trần

Trong hệ thống Trần Triều, Lục Bộ Đức Ông là 6 vị tướng tài tuy không mang họ Trần nhưng lại có công lớn với lịch sử phát triển của nhà Trần nên luôn được phối tự ở các Đền Trần Triều. Vậy 6 vị tướng tài này là những ai? Công danh lưu vào sử sách như thế nào? Quyền phép và văn thỉnh Lục Bộ Đức Ông Trần triều? Hầu Lục Bộ Đức Ông?