04/06/2021 11:51 View: 6265

Văn thỉnh đức Thánh ông Trần triều

Đức Thánh Trần tên thật là Trần Quốc Tuấn, mất ngày 20/8, ông là con trai thứ của Trần Liễu, anh trai vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh). Vậy văn thỉnh đức ông Trần Triều đầy đủ như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

Van thinh duc ong tran trieu, hau nha tran

Đức Thánh ông Trần Triều là ai?

Đức Thánh Trần tên thật là Trần Quốc Tuấn, mất ngày 20/8, ông là con trai thứ của Trần Liễu, anh trai vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), về gốc tích ra đời của ông dân gian truyền lại, ông chính là Thanh tiên đồng từ trên Thiên Đình phụng lệnh Ngọc Hoàng đầu thai xuống hạ giới mang theo phi thân kiếm, cờ ấn, tam bảo của Lão Tử, Ngũ Tài của Thái Công.

Như vậy xét về nguồn gốc nhà Trần cũng xuất phát từ dòng tu tiên Đạo giáo, gốc của pháp Tứ Phủ (Đạo Mẫu) chính là Tam Phủ (Đạo Tiên). Nhà Trần không thuộc Tứ Phủ có lối thờ phụng riêng và phép tắc khác bên Tứ Phủ - nhưng Thần Chủ của Tứ Phủ và của bên Nhà Trần đều thuộc dòng Thiên Tiên - tuân chỉ Ngọc Hoàng Thượng Đế mà giáng phàm để cứu dân độ thế, khuyến Thiện phạt Ác - tuy xuất xứ khác nhau nhưng nhiệm vụ thì là một, vì vậy hiện nay có sự phối thờ Trần triều và tứ phủ.

Tương truyền khi Đức Thánh Trần mất, để tránh sự trả thù của quân Nguyên ông truyền lệnh lập mộ giả ở vườn An Lạc, Bảo Lộc ( Hiện nay tại Bảo Lộc có 1 lăng mộ ghi tên Hưng Đạo Đại Vương nhưng thực chất đó là mộ của 1 viên bộ tướng).

Quyền phép của đức thánh trần

Khi hóa Đức thánh đã về thiên đình nhận chỉ của Ngọc Hoàng phong là Cửu Thiên Vũ Đế, với sứ mệnh diệt trừ yêu ma ở cả 3 cõi thiên đình, trần gian, âm phủ.Theo như vị hiệu thì Đức Thánh ngài Cửu Thiên Vũ Đế - Là Thiên Tinh nên tả Nam Tào, hữu Bắc Đẩu phù cho Thiên Tinh. Dân gian đã gắn hình ảnh hai vị tướng tâm phúc nhất của Đức Thánh Trần là ông Yết Kiêu và ông Dã Tượng vào vị trí phò tà của Đức Thánh Trần , khi sang thế giới bên kia họ sẽ trở thành quan Nam Tào, Bắc Đẩu tiếp tục giúp việc Đức Thánh Trần trong việc cứu dân giúp đời.

Trong hàng thánh nhà Trần có thầy dậy Văn và thầy dậy Võ thể hiện Triều đình nhà Trần trọng tài nên có phối Tự chứ từ thời đức Khổng Tử truyền Đạo Nho cho tới triều Trần thì biết bao nhiêu triều đại Vương Hầu Công Tử đều phải có Thầy dạy mới nên bậc hiền tài chứ không chỉ có triều Trần.

Nét đặc sắc khi hầu nhà Trần là gì?

Nét đặc sắc khi hầu nhà Trần là phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn, Đức ông khi thượng đồng xiên lình hai tai và hai lình quân, Tứ vị vương tử ngự đồng lên đai thượng, xiên lình, Vương cô đệ nhị về đồng mang theo cờ kiếm,lấy dấu mặn, Đức ông về chứng. Dấu mặn dùng để chữa bệnh, trị tà, chữa điên, trấn yểm....thường là trấn yểm cho Đền to phủ lớn, trấn những vùng long mạch lớn, nếu dùng máu Thánh để trấn thì khó mà phá được.

Phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn thường chỉ những người căn cao nặng mới hầu được, vì khi lên đai thượng hai người đứng hai bên kéo dây thít chặt vào cổ, mắt ngầu đỏ lộn tròng, mặt hổ phù, nhiều người không phải căn cao mà lên đai thượng chết ngay trên sập hầu. Hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng chỉ Đức ông đệ tam mới lên đai thượng vì giống gông xiềng khi bị oan, tuy vậy ý nghĩa thực sự của lên đai thượng là khi lên đai thượng mặt của người hầu sẽ thành mặt hổ phù thể hiện sư uy linh, thần oai của Thánh, vì vậy không chỉ đức ông đệ tam mà tứ vị vương tử khi ngự đồng làm việc đều lên đai thượng, xiên lình.

Xiên lình là hình thức của Sa man giáo, ở Việt Nam xiên lình tượng trưng cho những hiện tượng siêu nhiên, thần thông của bề trên, một số người cho rằng xiên lình do đâm vào huyệt đạo nên không chảy máu, nhưng sự thực khi hầu là xiên lung tung trên má, miệng, tai, không cứ vào huyệt đạo mà không chảy một giọt máu, tương tự như vậy, việc lấy dấu mặn, sau khi đạp vỡ, lấy mảnh sành rạch lưỡi phun máu vào bùa, nhưng khi thư hương vào chén rượu ngậm vào máu lập tức ngừng chảy.

Nghe hát văn Trần Triều theo lối cổ

Lời văn thỉnh đức Thánh ông Trần Triều

THẦN TIÊN NGƯỠNG KHẢI TẤU THÁNH TÔN

TỌA THƯỢNG DƯƠNG DƯƠNG NGHIỄM NHƯỢC TỒN

NGUYỆN THỈNH PHÁP ÂM THI HUỆ LỰC

TÙY CƠ PHÒ CẢM NẠP TRẦN NGÔN

QUỐC SỬ KÍ VIỆT NAM TRẦN THỊ

LỊCH ĐẾ VƯƠNG KẾ THẾ TRỊ BÌNH

THIÊN TRƯỜNG, BẢO LÔC ĐỊA DANH

SƠN HÀ DỤC TÚ TRUNG LINH KHAM KỲ

NGOAỊ MAN DI ÚY UY CUNG PHỤC

NỘI TRUNG HOA MỘ ĐỨC TÔN THÂN

THƯƠNG MINH QUÂN HẠ LƯƠNG THẦN

NHẤT ĐƯỜNG NGƯ THỦY LONG VÂN TAO PHÙNG

HỘI NIÊN PHONG HÀ THANH HẢI YẾN

THỜI PHÚC TINH XUẤT HIỆN NAM BANG

TƯỜNG VÂN ÁI ĐÃI LƯU QUANG

HOÀNG THIÊN TÍCH MỆNH NAM BANG GIÁNG TRẦN

ỨNG MỘNG LÝ MÃN TUẦN XUẤT THẾ

THÁC ĐỊNH SINH TRẦN THỊ TÔN VƯƠNG

DUNG NGHI TƯỚNG MẠO ĐƯỜNG ĐƯỜNG

KHUÊ TRƯƠNG VĨ VỌNG ĐỒNG LƯƠNG ĐẠI TÀI

VÕ THAO LƯỢC HÙNG OAI QUÁN CỔ

VĂN KINH LUÂN KHÍ ĐỘ VIỆT NHÂN

TRIỀU BAN BỈ CỰC HOÀNG THÂN

NỘI SAN BINH CHÍNH NGOẠI CẦU ĐỒNG BINH

MƯU QUYẾT THỦY KHỔNG MINH THỨC TRÍ

PHÉP HÀNH SƯ BẠCH KHÍ CHI DOANH

THIÊN CƯƠNG THÁI ẤT TUNG HOÀNH

TỨ KỲ BÁT CHÍNH QUAN TINH TRẬN ĐỒ

TÁC MIẾU ĐƯỜNG QUY MÔ SANG CHẾ

LẬP TRIỀU ĐÌNH CƯƠNG KỈ HƯNG LONG

UY DANH CÁI THẾ ANH HÙNG

BẮC NAM VIẾT THÁNH TÂY ĐÔNG XƯNG THẦN

NIÊN BÍNH TUẤT TRÙNG HƯNG CHI NHỊ

VĂN NGUYÊN TÀO CHÚ ĐẾ ĐẰNG GIANG

VẠN BINH HẢI ĐỘNG BA DƯƠNG

MÃ NHI CỜ HIỆU TƯỚNG CƯỜNG NAN ĐƯƠNG

BÁ LINH KHẤT NGÔ VƯƠNG ĐỚI TỘI

QUÁ NAM THÀNH PHÓ HỘI LẬP CÔNG

NHẤT PHƯƠNG NỖ LỰC KHỞI PHONG

NAM QUAN CAÓ CẤP CỬU TRÙNG KIẾN VĂN

PHÁN TRIỀU THẦN THÙY NĂNG ĐĂNG ĐỊNH

CỨU LƯƠNG DÂN TỤ TẶC GIAN NAN

BÁCH QUAN THƯỢNG TẤU THIÊN NHAN

CỬ TRẦN ĐẠI TƯỚNG TIỄU AN TẶC ĐỒ

ANH TÔN HẠ LONG CHU BÚT TỨ

CHIẾU ĐẶC SAI ĐẠI CỬ TIÊN PHONG

PHỤNG SAI CHIẾU MỆNH CỬU TRÙNG

LĨNH BAN KIẾM ẤN TIÊN PHONG KHỞI HÀNH

THÔNG VẠN BINH TỔNG KIÊM TIẾT CHẾ

QUẢN CHƯ QUÂN NGHỆ CHÍ ĐẰNG GIANG

BÀI SAN THỦY TRÂN QUANG MANG

CỔ MINH LỤC ĐIỀM KỲ CHƯƠNG NGŨ HÀNH

BÁ LINH HỮU KỲ BINH NGŨ CHÍ

THỊ HÙNG TÀI BÁT ÚY VƯƠNG SƯ

MỘC NIÊN THÁNH XUẤT MƯU KỲ

LỆNH SAI TIỀM PHỤC THUỶ TÊ XUYÊN TÀO

TIỀN QUÂN VĨNH LÂM HẦU ĐẠI TƯỚNG

TẢ QUÂN SAI DÃ TƯỢNG GIÁP CÔNG

HỮU QUÂN ÔNG YẾT KIÊU HÙNG

HẬU QUÂN PHÒ MÃ THƯƠNG CÔNG TIẾP TÙY

TÁNH CƯ TRUNG HOÀNG KỲ DIỆU PHÁT

LỆNH CHỈ HUY ĐIỀU BÁC NGŨ QUÂN

UY PHONG LẪM LIỆT NHƯ THẦN

SƠN ĐỒI,THẠCH CHỤY HẢI TẦN BA DƯƠNG

KIẾM NHẤT CHỈ TINH DI VẬT HOÁN

PHÁO LIÊN THANH THIÊN ÁM ĐỊA RUNG

BẠCH ĐẰNG NHẤT TRẬN THỦY CÔNG

TẶC ĐỒ ĐẠI PHÁ HUYẾT HỒNG MÃN GIANG

THÁNH HẠ LỆNH CHIÊU AN DÂN THỨ

THƯỞNG QUAN QUÂN BAN SỨ HỮU SAI

TRUNG QUÂN VÔ TRẬN HOÀN TÀI

NGÂN HÀ TỔNG GIÁP KIÊM BÀI THU BINH

DẪN ĐẠI NGHỊCH BÁ LINH HÀNH KIẾM

GIA TRỌNG HÌNH TRÀM TIỄN PHÂN TAM

KHÍ LỘ KHÍ THỊNH KHÍ GIANG

QUÁCH DI MẪU TÁN, KHÍ TÀN THỊ UY

KHẢI HỒI TÂÚ ĐAN TRÌ NGỰ CHỈ

CHIẾU LỆNH TRUYỀN TƯỚNG SỸ LAI KINH

THÁNH HỒI BÁI TẠ ĐẾ ĐÌNH

CỬU TRÙNG KHAI TIỆC YẾN QUỲNH NGỌC GIAO

TÀI HỘ QUỐC CÔNG CAO ĐỆ NHẤT

SẮC TẶNG PHONG LỘC TRẬT THIÊN TRUNG

NHẤT THIÊN HÒA KHÍ XUÂN PHONG

KÌNH NGHÊ THẤT CHÍ GIẢO LONG ĐẮC THÌ

KÍ NIÊN HỘI TÍNH DI VẬT HOÁN

HỘI TRÍ KỲ MÃN HẠN QUY TIÊN

CỬU TRÙNG CHIẾU TRIỆU HỒI THIÊN

CHÂN KHÔNG THOÁT LÁNH NGHIỆP DUYÊN PHONG TRẦN

PHÉP THĂNG ĐẰNG XA LUÂN BỈNH BỈNH

ÁNH HÀO QUANG HIỂN THÁNH LINH THÔNG

QUANG THIÊN DUỆ NGUYỆT THU TRUNG

NHỊ THẬP NHẬT THÁNH HỒI CUNG THĂNG ĐÀNG

MỘC QUỐC ÂN GIA PHONG THƯỢNG ĐẲNG

TƯỚC ĐẠI VƯƠNG GIA TẶNG THÁI SƯ

TÔN TINH ẨN HIỆN NAM QUY

SINH VI LINH TƯỚNG TỬ VI LINH THẦN

PHÙ NAM QUỐC PHONG THẦN KHẢI TĨNH

BẢO LÊ DÂN CƯỜNG THỊNH KHANG NINH

DƯỢC SƠN CẢNH TRÍ HỮU TÌNH

ĐỊA LINH TỤ KHÍ TRUNG ANH DỊ THƯỜNG

VẠN KIẾP KHỞI DƯỢC SƠN CHÍNH VỊ

TIỀN MINH ĐƯỜNG LỤC THỦY HỢP GIAO

SONG SONG BẮC ĐẨU NAM TÀO

HỒI HÌNH BÁ TƯỚNG HUÂN CAO HÀ THÙ

TRƯỜNG SINH THỦY THẬP THIÊN THU ĐÁO

THỦY KHẤU THÔNG CHÍNH ĐẠO QUANG KHAI

NGHỊ BAN KIẾN LẬP LÂU DÀI

TỨ THỜI PHỤNG SỰ NGƯỠNG BÀI VẠN NIÊN

NGUY NGA CHẤN NAM THIÊN QUỐC TẾ

HIỂN ỨNG NĂNG TẾ THẾ ĐỘ DÂN

BÁ LINH TỨ HIỆN DÂM THẦN

DẠ THƯỜNG QUYẾN LUYẾN PHU NHÂN THAI BÀO

BIẾN NAM NỮ LƯỠNG YÊU TÁC QUÁI

NHÂN DÂN THƯỜNG BỊ HẠI OAN KHIÊN

HỮU SINH VÔ DƯỠNG MỘNG CHIỀN

BỆNH HÀNH KHINH TRỌNG LIÊN MIÊN TIỆT SÀNG

QUY KHÁNH TIỀN PHẦN HƯƠNG BÁI KHẤN

NGUYỆN THÙY TÌNH LÂN MẪN TRẦN GIAN

BÀI SAI HỘ BỘ CÁC QUAN

TỈNH KỲ TRÓC NHÃ PHẠM NHAN GIA HÌNH

TRẤN UY THANH TÀ TINH THẤT SẮC

VẠN DÂN ĐỒNG CẢM ĐỨC MỘC ÂN

HỮU THÙY SINH DỤC GIAN TRUÂN

LINH KỲ THỌ TỊCH NHÂN DÂN THỌ TRƯỜNG

DANH DƯƠNG DƯƠNG TỐI LINH THIÊN CỔ

THẬP TAM TUYÊN KHUÊ THỦ QUY TÂM

NGƯỠ NG CHIÊM THÁNH ĐỨC HOANG THÂM

SỞ CẦU TẤT ỨNG GIÁNG LÂM ĐIỆN ĐƯỜNG

KIM ĐỆ TỬ PHẦN HƯƠNG VỌNG TƯỞNG

DỐC LÒNG THÀNH TÂM TÍN NGƯỠNG ĐẠO CAO

TUÂN Ư QUỐC SỬ TRẦN TRIỀU

SỌAN THÀNH ỨC TẬP LƯU TRUYỀN ỨC DÂN.

VĂN ĐỨC THÁNH ÔNG TRẦN TRIỀU