Hộ pháp

Tại sao trong chùa lại thờ tượng có vẻ ngoài hung tợn?

Hỏi: Chào ad. Khi bước chân vào chùa, tôi thấy có một số tượng Thần nhìn rất dữ tợn, nhe răng, đưa tay cầm vũ khí như muốn đánh nhau. Tại sao trong chùa lại thờ những vị ấy? Không phải rằng tu là phải hiền lành sao?