Lau dọn ban thờ

Hướng dẫn Bao sái ban thờ cuối năm đơn giản

Cuối năm có thể gọi là mùa Tri Ân và Báo Ân, những ngày mà con cháu tưởng nhớ đến Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ quá cố, đã dày công gây dựng dòng họ, tiếp nối dòng tộc, tích tạo Âm Đức để chính mình được thọ Thân này, được sanh trưởng tốt đẹp như hiện tại.
Nên việc Tảo Mộ, lau dọn, bày biện nơi Thờ Cúng vừa là tự thân Tu Phước, sau là làm gương cho con cháu nhìn vào để giữ gìn nền nếp.