Nghiệp âm 3 full

Truyện ma: Nghiệp âm 3 (Tập 4)

Tử Thanh còn chưa kịp dứt lời thì Phương đã bị lôi đi xềnh xệch trên nền đất. Mặc dù Tử Thanh bám chặt vào hai vai của Phương toan kéo y lại nhưng không tài nào làm được.