Nghiệp giết người

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 8)

Từ khi gặp bà Năm Thụ, ông Tư cứ trầm ngâm suy nghĩ như đắn đo điều gì đó. Ông cũng dặn tôi và ba đừng nói gì về chuyện hôm nay.