Quan ngũ hổ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 14)

... Hai người nhảy vào chiến đấu với nhau không như tôi từng nghĩ, không có những màn khinh công bay nhảy vèo vèo, đấm nhanh như Diệp Vấn, đá nhanh như Hoàng Phi Hồng, hay hú há như Lý Tiểu Long...