Tết ông công ông táo

Hướng dẫn cúng ông Công ông Táo cơ bản 2022

Cái cốt của việc lễ là sự trình lên của cái tâm gia chủ. Sai một chút cũng được, nhầm lẫn một chút cũng không sao. Quan trọng bạn đã lễ, bạn đã dâng trình lòng thành lên bậc bề trên. Vậy là đã đủ.