Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng

Truyện: Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng (Tập 4)

Tôi vẫn còn nghi ngờ những lời họ nói, khu mồ mả ở xã tôi có cách đây cả mấy trăm năm, đào mồ đưa mả lên bằng việc chỉ điểm thì dễ, bởi ở đâu cũng có mộ cả, nhưng trúng bộ xương cốt của người thân mình không mới là chuyện khó. Vị thầy kia có tài phép thế nào mà khẳng định danh tính đống xương dưới kia cơ chứ?