Truyện ma Nam Bộ

Truyện ma: Người đánh xe thổ mộ (Tập 4)

Vợ hai Hùng đứng lên tính vô nhà, thì chị nghe tiếng chuông Lenh…kenh…lenh …kenh khua vang ở ngoài đường đắp vọng vô, kế đến là tiếng tiếng lục lạc .. rổn… rẻng…rổn… rảng nghe rất vui tai. Đó là âm thanh của chiếc xe thổ mộ nhà mình.