Văn khấn cúng cô hồn tháng 7

Cúng cô hồn thập loại chúng sinh: Cách sắm lễ, văn cúng và kiêng kỵ

Bài này sử dụng được cho rằm tháng bảy âm lịch, và cũng là dùng để cúng cho cô hồn lúc nào cũng được, tức là dùng để cúng hàng tháng – vào mùng 2 và 16 âm lịch tại miền Nam, mùng 1 và rằm tại miền Trung và Bắc. (Cúng vào chiều tối).Cách cúng cô hồn tháng 7: Sắm lễ, văn khấn CHUẨN nhất?

Tháng 7 âm lịch các gia đình nên cúng cô hồn. Khi các anh chị phát tâm bố thí, tất có công đức tất có người chứng dám, dù có sơ suất gì thì rồi công đức đó sẽ mãi được ghi nhận và được trừ tiêu tan mọi phiền não do sơ suất đó, lợi ích này đem cho cả tổ tiên và con cháu chúng ta sau này. Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn cụ thể cách sắm lễ, văn khấn cúng cô hồn. Ngày, giờ cúng cô hồn tháng 7 tốt nhất.