Giải hạn

Thập cách giải hạn đại chúng cần biết

Cõi nhân sinh vốn dĩ vô thường. Cuộc đời con người có ngắn có dài, có giàu có nghèo, có thọ có yểu. Quy luật muôn vạn đời không thể thay đổi gom trong 4 từ “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”. Càng cố chấp lại càng u mê. Càng tham lam sẽ càng sân hận....càng vô minh.