Hồn sư cụ trọn bộ

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ ( Tập 5)

Sáng hôm sau tỉnh lại tôi không dám kể chuyện này ra với ai, vẫn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ vì mình còn bé, nên nhát ma là điều dễ hiểu. Trẻ con mà, đâu có biết được gì đâu, làm gì có khái niệm tâm linh, với tín, với ma.... Ấy thế nhưng những chuyện kì lạ xảy đến với gia đình tôi mỗi lúc lại thêm nhiều.....