Phật tử

Vì sao các Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

Khi đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc mới gặp, Chư Tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?Ý nghĩa và các cách cúng dường Tam Bảo?

Khi đi chùa lễ Phật ta hay nghe các phật tử nói về cúng dường Tam Bảo. Vậy cúng dường Tam Bảo là gì? Tại sao nên cúng dường Tam Bảo? Cúng dường Tam Bảo là cúng những gì? Cách cúng dường ra sao? Công đức thế nào?.... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

Có nên tụng KINH PHẬT tại nhà?

Nhiều người khi tụng kinh Phật tại nhà rất sợ vong ma tìm đến. Vậy tụng kinh tại nhà có kéo vong ma tìm đến thật không? Có nên tụng kinh tại nhà không? Những hiện tượng như buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu...trong quá trình tụng kinh là như thế nào? Có nguy hiểm gì không? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu