04/06/2021 11:44 View: 14451

Ý nghĩa và các cách cúng dường Tam Bảo?

Khi đi chùa lễ Phật ta hay nghe các phật tử nói về cúng dường Tam Bảo. Vậy cúng dường Tam Bảo là gì? Tại sao nên cúng dường Tam Bảo? Cúng dường Tam Bảo là cúng những gì? Cách cúng dường ra sao? Công đức thế nào?.... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

duc phat

Vì sao nên cúng dường Tam Bảo?

Người Phật Tử nhớ ơn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng:

 • Nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi
 • Sau khi Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài còn để lại, đời nọ truyền qua đời kia, người Phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau
 • Còn Tăng là những người đã hy sinh cao cả, là giềng mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh.

Do đó người Phật tử tôn kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo để đền đáp ân đức mà Tam Bảo đã ban cho, cúng dường cũng như bố thí để tâm người Phật tử được thăng hoa, vun bồi công đức, xả ly của cải.

Mục đích của sự cúng dường Tam Bảo?

Đức Phật là bậc Lưỡng Túc Tôn tức là Ngài có đủ Phước báo và Trí huệ, Ngài chỉ ngồi một chỗ vẫn được ăn ngon, mặc ấm. Vậy mà Ngài cũng tay ôm bình bát hàng ngày đi khất thực, để tập cho những người chưa có lòng từ bi họ có dịp thực hành hạnh từ bi, để cho những người cúng dâng thức ăn cho Phật sẽ được phước báo đời sau.

Hồi Phật còn tại thế, có một chú bé kia, chơi trò chơi con nít, lấy nhánh cây làm nhà, lấy cát làm cơm. Một hôm cậu bé đang chơi thấy Phật đi khất thực, cậu ta bưng một chén cát mà nghĩ đó là cơm, lòng thành dâng lên cho Phật.

Nhờ chén cơm cát đời đó, một trong những kiếp sau nầy cậu ta hưởng phước báo được làm vua; đó chính là vua A Dục, một ông vua đứng hàng bậc nhất hộ trì Phật Pháp, hơn hẳn Lương Võ Đế, vua A Dục đã dựng trụ biểu ghi nơi Phật đản sinh, tổ chức Kết tập kinh điển, đem Phật pháp truyền sang Tích Lan, đem sang bên ấy cây Bồ Đề nơi đức Phật thành đạo, ngọc Xá Lợi Phật, nhờ đó Phật giáo Nam tông đã truyền sang Đông Nam Á.

Cách cúng dường tam bảo như thế nào?

1) Cúng dường Phật bảo:

 • Xây dựng chùa chiền
 • Thỉnh tượng cúng chùa, đúc chuông
 • Dâng hoa, trầm, hương, đèn, nến
 • Đóng góp tiền bạc để làm những việc trên hoặc cúng vào quỹ Tam Bảo, thùng Phước sương...

Đó là người Phật Tử bày tỏ sự biết ân cũng để hoằng dương đạo Phật, làm cho ngôi Phật bảo được huy hoàng và trang nghiêm, nhờ đó tăng thêm lòng thành kính cho những người đi chùa, lễ Phật.

2) Cúng dường Pháp bảo:

Nhờ giáo lý của đức Phật, người Phật tử biết được đâu là khổ, đường nào tu học để được phước báo, để được giải thoát; đáp lại ân đức ấy, người Phật tử phải đem giáo lý của đức Phật đến cho những người khác biết để họ có lòng tin và tu học.

Vậy người Phật tử phải ấn tống kinh sách, băng thuyết pháp (cassette hay video).

3) Cúng dường Tăng bảo:

Thánh Tăng ngày xưa chỉ lo tu học kinh kệ trong chùa, do vậy người Phật tử phải cúng dường chư Tăng gồm có:

 • Y phục
 • Thức ăn
 • Giường và vật trải giường nằm
 • Thuốc thang.

Bốn thứ đó gọi là Tứ Sự Cúng Dường. Ngày nay khoa học đã tiến bộ, Phật tử có thể dâng cúng chư Tăng, Ni những phương tiện để phục vụ cho sự hành đạo được dễ dàng hơn, chớ đừng dâng cúng những gì làm cho Tăng, Ni bị tha hóa.

Người Phật tử có thể thỉnh từ ba vị Tăng, Ni trở lên càng nhiều càng quí, thỉnh về tư gia để tụng kinh hay thuyết pháp rồi đãi tiệc chay gọi là Trai Tăng, hay đến cúng Trai Tăng ở chùa cũng gọi là Quá Đường, nhất là vào ngày Rằm tháng Bảy để cầu cho cha mẹ, ông bà còn sanh tiền được tăng tuổi thọ, đã mất được sinh về cõi Cực Lạc. 

cung duong tam bao, cung phat

Ý nghĩa các vật phẩm cúng dường Tam Bảo

CÚNG DƯỜNG MỘT CHÉN NƯỚC TRONG.

Có thể đựng trong cốc hay chén thủy tỉnh trong suốt, cốc nước tượng trưng cho thứ gì? Đâu phải để Phật uống, nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh, bình đẳng như nước. 

Cốc nước đó là tính thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Chúng ta dùng tính thanh tịnh, bình đẳng, giác của ta để cúng dường Phật, như vậy mới đúng, vì thế không thể không tìm hiểu ý nghĩa tính tượng trưng.

CÚNG DƯỜNG HƯƠNG

Nén hương tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho giới định tuệ, thấy hương đang cháy, nghe hương thơm của nó, ta nghĩ ngay đến việc tu giới, tu định, tu tuệ. 

Nó mang ý nghĩa khiến bạn thức tỉnh, chứ không phải do Phật muốn ngửi thứ hương đó, không phải, đó chỉ là sự tượng trưng.

CÚNG DƯỜNG HOA

Nhất định phải là hoa tươi, phải là hoa nở tròn, nó tượng trưng gì? 

Đại diện sáu ba la mật, nhân tốt, nhân tốt thì quả mới tốt, vì thế ta có thể cúng hoa, cúng trái. Cúng trái tượng trưng cho chứng quả Bồ Đề và cũng tượng trưng cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tất cả đều thuộc về quả, quả đức tu hành của nhà Phật.

CÚNG DƯỜNG ĐÈN, NẾN

Cúng dường đèn, nến nói lên trí tuệ, ánh sáng chiếu khắp. Thêm một nghĩa nữa đó là thiêu đốt chính mình để chiếu soi người khác, đây là gì?
 Đấy chính là ba thứ bố thí, khi đốt lên một ngọn đèn thì ý nghĩa ba thứ bố thí đều có mặt: bố thí tài sản, bố thí pháp, bố thí vô úy. 
Ánh sáng là bố thí pháp Phật. 

Thiêu đốt chính mình để đem lại ánh sáng cho người, đó là bố thí lòng can đảm, tất cả ba thứ bố thí cùng lúc có mặt. Nếu không hiểu rõ, không thấu triệt thì gọi là uổng công cúng dường, hoàn toàn sai lầm.

Cần giữ thanh tịnh khi cúng dường:

Người Phật Tử khi cúng dường Tam Bảo chẳng những tâm mình phải thanh tịnh mà những lễ vật cũng phải thanh tịnh.

1) Về tâm thanh tịnh: Mỗi khi cúng dường Tam Bảo đừng nên tính toán, có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, lòng luôn hoan hỷ và chí thành, khi đã cúng dường rồi cũng đừng có bận tâm mình đã cúng ít quá hay nhiều quá. Lòng chí thành là quan trọng hơn hết.

2) Về lễ vật thanh tịnh: Những lễ vật dâng cúng tốt tươi, tinh khiết là quý nhưng tiền của mình bỏ ra mua sắm phải do mình làm ra bằng nghề nghiệp chánh đáng thì mới có nhiều phước đức. Ví dụ một người tay lắm chân bùn làm thuê làm mướn có một ít tiền, mà dùng số tiền ấy mua một ốp nhang hay mua một bó hoa đem đến chùa cúng Phật, công đức lớn hơn một người đem nhiều lễ vật cúng dường Tam Bảo, lễ vật nầy do đồng tiền có được từ những việc làm bất chánh.

******************************
Ăn bao nhiêu cũng hết, mặc bao nhiêu cũng mòn, dâng cúng Tam Bảo phúc còn mai sau.

Để chuẩn bị cho các buổi lễ Phật trên chùa được trang nghiêm tố hảo, các nhà chùa rất mong nhận được sự trợ duyên của mọi người cùng Ni Sư sắm lễ vật dâng hoa quả cúng dường Tam Bảo. Vì vậy, nếu muốn cúng dường bạn có thể lên chùa hỏi các thầy, xem chùa đang còn thiếu những gì, hoặc có gì sắp hết cần mua thêm để có cơ hội được hoan hỉ được trợ duyên. ....

Mọi thiện lành và phúc báu cúng dàng của chúng ta đều để hồi hướng cầu nguyện cho đạo Pháp được trường tồn, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, các gia đình được đoàn tụ an vui, bệnh tật nghiệp chướng tiêu trừ, sở cầu sở nguyện như ý và cửu huyền thất tổ đặng siêu sinh Phật quốc, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh