Phước đức

Vì sao nên hiếu kính với tổ tiên, ông bà?

Hãy gạt bỏ hết những trách nhiệm, nghĩa vụ, hay sợ tiếng đời thị phi, mai mỉa. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một góc nhìn về tâm linh và luân hồi để bạn hiểu được rằng, sự hiếu kính với tổ tiên ông bà không chỉ cho bất kỳ ai, mà còn vì chính bản thân mỗi người!Bài khấn trước khi phóng sanh?

Nhiều người thắc mắc khi đi phóng sinh phải khấn phải nói thế nào, hôm nay Tamlinh.org viết bài khấn xin phóng sanh  - ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc... ra đây để mọi người ai đi phóng sinh thì cứ theo đó mà đọc. 

Người học Phật: Càng cúng tế nhiều càng tổn phước

Tại sao khi cúng bái, lúc đầu sự ứng linh nhiều, nhưng càng cúng lại càng ít linh ứng? Có phải do chúng ta đã làm sai ở đâu khiến đàn lễ không được chứng? Hay do Thần, Phật không linh?