04/06/2021 11:40 View: 3750

Người học Phật: Càng cúng tế nhiều càng tổn phước

Tại sao khi cúng bái, lúc đầu sự ứng linh nhiều, nhưng càng cúng lại càng ít linh ứng? Có phải do chúng ta đã làm sai ở đâu khiến đàn lễ không được chứng? Hay do Thần, Phật không linh? 

cung te, cung le, le bai

(ảnh minh hoạ)

Học Phật: TÂM, CHÂN, KÍNH & TIN

Người học phật lấy chữ TÂM làm gốc vạn sự, có tâm thành ất sẽ có sự chiêu cảm, giao thoa với thánh thần, trời phật.

Lấy chữ CHÂN làm nền tảng của mọi lễ nghi, không khoa trương phù phiếm, không hoa mỹ chuốt chau, không nề hà thứ bậc, tuần tự.

Tuy nhiên, với tất cả mọi pháp lễ người hành lễ phải nhất nhất giữ gìn trọn vẹn hai chữ: KÍNH & TIN!

Có niềm Tin thì mới có Tôn Kính, có Tôn Kính và Niềm Tin thì mới có sự tương thông linh cảm, lễ pháp mới có được sự quán chiếu ứng tri.

Nhưng có một câu hỏi hoài nghi rằng:

CÓ PHẢI CÚNG BÁI NHIỀU SẼ ĐƯỢC NHIỀU PHƯỚC ĐỨC?

Điều này hằng ngự trong tâm khảm không ít phật tử thuần thành! Kỳ thực vấn đề không hoàn toàn như vậy!!!

Đối với người còn học Phật, tu pháp, thì càng ít cúng bái càng tốt cho mình!

Vì sao như thế?

Vì mỗi lần cúng tế là mỗi lần thân thể ta sẽ chịu sự giao thoa với cõi vô hình,

Mỗi lần như thế sẽ làm cho ta suy giảm dương khí (đối với người phàm tục).

Ban đầu cúng lễ sẽ có ứng linh nhiều, nhưng càng cúng lại càng ít linh ứng. (Điều này quý vị có thể tự mình kiểm chứng) Quý vị có biết vì sao không?

Không phải vì Thần, Phật không linh mà chính vì sự giao cảm đã không còn như lúc đầu nữa!

Sự giao cảm đến cõi vô hình

Với người phàm phu khó khăn lắm mới tích tụ được một chút (bạch quang), đây là loại năng lượng mà khi ta lễ cúng sẽ giúp giao thoa đến cõi vô hình.

Khi ta lễ tế nhiều lần thì bạch quang này sẽ suy giảm không hồi phục được nên khi đó trong lễ tế cũng không còn sự ứng linh.

Vậy thì nên hiểu rằng: Không nên tùy tiện cúng tế (cho dù bất kỳ vị được cúng tế ấy là thánh hay thần).

Phải biết trân quý từng chút một phần bạch quang của chính mình để dùng cho những việc quan trọng, cần kíp về sau, chứ không phải hễ gặp chuyện gì cũng cầu cúng, cũng lễ tế thì chẳng còn linh ứng nữa!

Vậy đối với các sư thầy thì sao?

Đối với các vị cao sư đắc hạnh thì càng biết thận trọng việc này, riêng một số vị lấy việc cúng tế làm kế mưu sinh thì mọi người thà tự mình cúng lễ còn có phần tốt hơn họ cúng bởi lẽ vì sao thì Tamlinh.org đã giải rõ bên trên.

Chư vị Phật Tử nên hiểu cho rõ:

Lễ Bái # Cúng Tế!

Chủ Lễ # Thứ Lễ!

Càng siêng lễ bái chư Phật càng tích hội nhiều Phật điển, nhưng cúng tế càng nhiều sẽ làm hao tổn phước đức của mình.

Làm chủ lễ là đánh mất bạch quang của mình, tham gia lễ tế với vai trò thứ lễ lại tốt hơn cho mình!

Hiểu cho tận tường lẽ này tự mỗi người sẽ biết cân nhắc, xét suy, không tùy tiện vô ý làm hại đến công hạnh tu hành vào những điều không cần thiết!

Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!

Theo: Quy luật pháp giới