Thần chú đại bi

Trì chú Đại bi và niệm Phật: Cái nào thù thắng, linh nghiệm hơn?

Oai lực và sự linh nghiệm của chú Đại Bi là điều mà rất nhiều người đã được đọc qua hay trải nghiệm. Vậy trì chú Đại bi và niệm Phật thì cái nào LINH NGHIỆM hơn? Có người nghe thấy ai đó nói "niệm Phật không linh nghiệm bằng trì chú" liền chuyển từ tụng kinh niệm Phật sang trì chú để cầu được ước thấy, để thù thắng hơn... Điều này có đúng không? Có tác dụng gì không?Tụng Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha (Soa ha, xoa ha) rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này

Truyện ma trong chùa: Duyên âm (Tập 2)

Mùa hè năm đó, có một gia đình thất thiểu lên chùa, họ là người Công Giáo. Hai ông bà chỉ có độc một người con trai, anh chàng này rất ngoan đạo, không hiểu đi đêm đi hôm thế nào, dính phải một vong nữ mang thai, từ đó vong nữ đi theo hành.

Hướng dẫn cách tụng chú đại bi tại nhà ĐÚNG nhất

Chú Đại Bi là một bài chú trong nhà Phật. Có rất nhiều quan niệm cho rằng tụng Chú Đại Bi hàng ngày sẽ được các vị thần bảo vệ và giúp chúng ta thoát khỏi những khổ nạn trong cuộc sống. Vậy quan điểm về sự linh ứng của Chú Đại Bi có đúng không?
Chúng ta nên trì tụng Chú Đại Bi tại nhà như thế nào để được chư thiên gia hộ?