Truyện ma trong chùa

Truyện ma trong chùa: Giấc mơ gặp Phật (Tập 5)

Thuở nhỏ tới lớn ở trong chùa chỉ biết tụng kinh niệm Phật sám hối, làm việc chùa, đọc sách...rốt cuộc mỗi ngày trôi qua đều đều như thế. Hoà Thượng thường hay gọi chúng đệ tử qua dạy vào lúc 5h sáng, khi Ngài ngồi uống trà, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là dặn dò công việc chùa, chứ Ngài không dạy dỗ gì về việc tu hành cả.