Căn hầu

Lễ trình đồng mở phủ cần những gì? Phân biệt Căn ai, ghế ai?

Hỏi: Trình đồng mở phủ cần nghi lễ bày biện những gì ? Hiểu như thế nào cho đúng về Căn và ghế, bóng ? Nhận biết căn ai, ghế vị Thánh nào, bóng vị Thánh nào như thế nào?