Căn

TU ĐỒNG: Sám báo gia tiên, chớ gây thêm nghiệp

Căn cơ tu đạo là của chính con đồng. Phúc phận của gia tiên dòng họ có con cháu ra đồng để trả nghiệp và tích phúc là đúng. Nhưng con cháu tu sao để có phúc, để không thêm nghiệp cho gia tiên dòng họ mới là vấn đề.  Người có CĂN TU là gì?

Hỏi: Mình nghe nói những người xuất gia thường là người có "căn tu", vậy "căn tu" là gì? Biểu hiện của người có "căn tu"? Muốn đi tu thì phải có căn tu có phải không? ... 

Các ngày Đại Tiệc Tứ Phủ trong năm

Khi tìm hiểu về đạo Mẫu của Việt Nam chúng ta sẽ thấy tín ngưỡng thờ Tam Tứ phủ có hệ thống Thần linh hết sức đồ sộ với các đền phủ rải khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, với những người theo đạo Mẫu thì những ngày lễ lớn trong năm dòng đạo này vẫn được duy trì và tổ chức rất trọng thể. Sau đây sẽ là danh sách những ngày đại tiệc Tứ Phủ (tính theo lịch âm) mà bạn nên biết.