09/08/2021 14:21 View: 7181

VONG MA theo ĐỒNG NHÂN để làm gì?

Từ rất xa xưa các cụ đã có câu: "Đạo khai ma khởi" để nói về nhũng thử thách trên đường tu của các đồng nhân theo đạo Mẫu. Vậy với những người nặng căn số, lính ghế nhà ngài thì có bị ma theo không? VONG MA theo các ĐỒNG NHÂN để làm gì?

 

Vong ma là gì?

Vong cũng là người. Chỉ là họ đã chết, đã và đang tồn tại ở thế giới tâm linh song song với thế giới chúng ta sinh sống. Họ cũng có hỉ nộ ái ố, có vui buồn sầu khổ... có hy vọng, có thất vọng, có niềm tin và không phải không có những người cao đạo. 

Tuy nhiên, là người tu cần phân biệt rõ vong ma theo ta với mục đích và căn duyên gì: 

Vong oan gia:

Oan gia oán ta thì oan gia đòi nợ, theo ta có khi là nhiều kiếp chứ không phải mỗi kiếp này. Bởi ta hay gia đình, gia tiên ta nợ họ, có thể đã từng làm tổn thương thậm chí giết hại họ, người thân họ...  Khi sống không đòi được thì khi chết họ đòi.  Và vì sân hận căm uất họ mới theo, mới gây khó dễ cho ta. 

Những vong này có thể đã sống lang thang lay lắt qua nhiều kiếp để đòi nợ, khó có con cháu thờ cúng, chả có nguồn tín lực cùng huyết thống gia trì, là những vong ma đói khổ, tràn ngập tâm sân hận, oán trách, khổ đau… Những vong này rất khổ chứ không sung sướng gì...

Người có căn số ra nhập đạo, trở thành đồng nhân cửa Đạo Mẫu là đã cúi đầu làm tôi cửa Đình Thần, ra đồng tu tập phải "trả nợ cho oan gia" là điều băt buộc. Tuy nhiên khi đã ra đồng, đồng nhân có Nhà Thánh bảo trợ, việc trả nợ này sẽ được thực hiện dần dần, từng chút một. Có thể thông qua các khóa hầu có năng lượng Thánh giáng bóng (một phần năng lượng này được trả cho oan gia), có thể hành đạo cứu người tích thực công đức (một phần công đức hồi hướng cho oan gia để tăng tín ngưỡng lực cho oan gia siêu thoát...), cho phép oan gia thử thách tân đồng trong giới hạn (thử lính, luyện lính)... rất nhiều cách.

Tuy nhiên, nên nhớ chỉ người thực tiến tu, hầu đồng có bóng Thánh, hành đạo đúng phép và có tâm giúp được người... thì mới có năng lượng, có công đức lực.... mà trả cho oan gia. Nếu ra đồng không tu không tiến, sái tâm cửa đạo thì đến một ngày nhà Thánh không bảo trợ nữa, khi đã "Thánh tha ma nhập", oan gia sẽ được thế đòi nợ. 

Vong hữu duyên, người thân:

Vong có duyên với ta, yêu thương ta, giúp đỡ ta, quan tâm ta… thực là còn gì đáng quý hơn. 

Dù họ có mất đi năng lượng còn ít ỏi để phù trợ ta, dù họ có phải theo ta bao nhiêu năm thậm chí bao nhiêu kiếp mà ta có khi chẳng biết họ hiện diện, có khi ta còn sợ họ, đay nghiến họ và đáng thương nhất là còn cố “giải vong” đẩy họ đi bất chấp (duyên âm). 

Thực ra trường hợp duyên âm sống lay lắt cõi âm và theo phù trợ cho bạn họ cũng chả sướng. Đôi khi khiến bạn mệt mỏi nhưng không phải là họ cố ý. Có chăng bởi những cảm xúc thái quá và đôi khi quá cố chấp không muốn thừa nhận "âm dương cách biệt", nên họ không đành lòng để bạn yêu thương ai khác kiếp này. Đó là họ sai, những vì quá quan tâm yêu thương nên họ ích kỷ. Con người cũng vậy nói gì là vong ma.

Trường hợp này nên nhờ thầy đạo giúp xử lý nhẹ nhàng, đa phần là nói rõ ngọn ngành, hướng đạo cho vong để cùng đồng nhân tu tập và siêu thoát.

Vong có đạo, trợ đạo, cầu đạo:

Những vong tu đạo có đạo hoặc cầu tu đạo, họ theo ta bởi quý mến ta có đạo, là đồng đạo đồng tu. Đạo hàng nghìn nhánh, muôn vàn pháp… nhưng chung quy lại đều hướng con người đến chân-thiện-mỹ, đến yêu thương và tốt đẹp hơn. Người sống hay người chết có đạo đều là đồng đạo, bất kể theo đạo mang danh là đạo này, đạo nọ. Người sống phân biệt còn người chết có đạo thì ít khi tách biệt quá rạch ròi như vậy. 

Người tu đạo tỏa ra một năng lượng đặc biệt, mô tả thì giống như một vầng sáng, vầng sáng này tạo thành bởi tín nguyện lực, công đức lực của người tu. Vong có đạo và cầu tu đạo mong muốn đi theo người tu đạo để có thể cùng tu tập cùng tiến bộ, hoặc có chăng khi giúp đỡ được người dương thế tu tập thì họ cũng đang tạo một phần công đức lực cho chính bản thân mình, giúp cho đạo hạnh bản thân được nâng cao. 

Đối với Đạo Mẫu ta, những vong ma giúp đỡ cho người tu đạo (con đồng) đều được ân duyên Chư Thánh soi xét ban công thưởng lộc (về phần âm) hoặc được hưởng một phần năng lượng khi Thánh giáng bóng đầu đồng nhân trong canh hầu. Chung quy là vô cùng lợi lạc. Nhưng là lợi cho cả hai phía, cả vong linh và đồng nhân.

Vong ma lang thang cậy sở: 

Theo người cầu cậy sở, hay được dẫn tu, được khai sáng trí huệ, cầu pháp để giải thoát khỏi sân hận hay những trói buộc trần gian… hay đơn giản là quý mến mà theo: VD: Cậy sở (báo tin cho người nào, giúp đỡ ai, truyền lời, hoặc là những âm binh theo cầu nương nhờ người tu hoặc theo người tu vì được chỉ định (gia binh, gia nô binh)…), được nghe tụng kinh cho thần hồn bình an, được bố thí vật thực (cúng chúng sinh, cúng lễ, nuôi binh), xin được giải oan hay giải thoát xiềng xích vong tà ác (một số vong linh lang thang bị vong tà ác giữ làm tay sai hoặc lợi dụng. Bằng cách tụng kinh dẫn âm (Phẩm 8 – Đạo Mẫu Tứ Phủ Đình Thần kinh thư dẫn tu cơ sở) sẽ giúp những vong này thoát khỏi xiềng xích)…

Vong tà ác:

Vong tà ác đi theo tác động thậm chí làm hại đồng nhân hòng lợi dụng hoặc xô ngã con đồng trên đường tu để chiếm đoạn năng lượng bản nguyên và ăn cắp tín ngưỡng nguyện lực. 

Nên nhớ: "Đạo khai ma khởi" cả từ nội tại và cả từ bên ngoài. Đó cũng là một phần thử thách của đường tu. Đương nhiên phải chống lại ma tà, trấn áp ma tà loại này. Và phải thực tu mới có thể làm được vậy.

Thanh đồng Trần Quốc Thêm