Ngải đen

Truyện ma: Lời nguyền Ngải Đen (Tập 4)

Người phụ nữ lắc đầu nói:

- Tôi không sợ, vì tính ra là tôi đến để giúp chứ không phải để hại. Hồn ma tổ tiên cậu biết rõ việc ấy nên không cản tôi, mà chỉ đuổi con ma thần vòng đi thôi.Truyện ma kinh dị: Ngải đen (Phần 2)

Sau khi lăn hết 50 quả trứng gà ta. Chị không còn bị đau đầu nữa. Chị ngồi dậy, hỏi Cậu :

- Thưa Cậu. Cậu có thể cho con biết ai là người hại con không ? Và con cần phải làm thế nào.

Truyện ma kinh dị: Ngải đen (Phần 1)

Khi nhắc đến vấn đề tâm linh, chuyện bùa ngải. Có hai loại, loại thứ nhất là do vong hồn, ma quỷ & loại thứ hai là do con người gây ra. Trong đó chia ra làm ba trường hợp. Ba kiểu người. Kiểu thứ nhất không bao giờ tin,kiểu thứ hai tin hoàn toàn vào mọi vấn đề, kiểu thứ ba là nửa tin nửa ngờ.

Bản thân rất muốn biết rất muốn tìm hiểu nhưng lại sợ nó là sự thật. Tôi thuộc dạng thứ ba. Kiểu nửa nạc, nửa mỡ.