04/06/2021 11:51 View: 4783

Nên ngồi THIỀN ở đâu tốt nhất?

Hành giả nhiều người trộm nghĩ: Thiền chỉ cần tìm nơi thanh vắng, tránh bị xáo trộn, phiền não là được! Nhưng như thế là chưa hiểu rõ về Thiền. Vậy chọn vị trí để ngồi thiền như thế nào? Nơi toạ thiền tốt nhất? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

noi toa thien, ngoi thien

  • Vì sao Thế Tôn lại chỉ chứng ngộ viên mãn khi hành thiền lúc gần sáng?
  • Vì sao các vị ẩn tu Tây Tạng lại hành thiền khi mặt trời vừa mọc, nơi những mỏm đá cao? Mà không phải là buổi hoàng hôn? đêm tối? Hay trong hang sâu, vực thẳm?!

Nói như vậy cũng không phải là tất cả đều có một công thức hành thiền như nhau!

  • Đạt Ma Tổ Sư nhiều năm ẩn mình trong hang núi diện bích hành thiền là vì sao?
  • Nhiều bậc chứng đến các quả vị thánh mà vẫn hành thiền nơi âm sơn cùng cốc là bởi vì sao?

Để liễu triệt vì sao có sự phân định này, ta nên hiểu thêm một chút về thiên địa, âm dương!

Trong nhân gian, bóng tối đồng nghĩa với tội ác, rằng những việc tà ác thường xảy ra trong bóng tối! Còn lúc minh quang nhật chiếu thì cái ác bị khống chế, kìm tỏa.

Trong vũ trụ âm dương tương cầu, tương trợ.

Đêm, bóng tối, là lúc âm thịnh, dương yếu, ngày, ánh sáng là lúc dương thịnh, âm suy!

Con người sống trong đời cũng bị sự chi phối này làm chủ, sai xử.

Một hành giả khi mới Nhập Thiền, học đạo liễu pháp thì nên tìm chỗ sáng (ánh sáng nhẹ dịu) mà hành thiền, âm thanh nên có chút tạp âm thanh tịnh mà liễu nhiếp!

Khi đó phần dương quang sẽ khắc chiếu, soi rọi tâm trí người mê, từng phần được nhuộm chánh thiên, chánh địa, chánh khí để từng bước nhập ngộ chánh pháp!

Nếu mới học thiền, nhập thiền mà đã tìm đến bóng tối, thanh vắng sẽ chỉ bị âm khí dẫn dụ, dễ dàng bị nhập âm, không thể chứng ngộ mà còn bị nhiều xáo động trong tưởng thức!

Tới đây thì ta có lẽ đã hiểu vì sao chư vị Hành giả chọn nơi cao, nhiều ánh sáng nhẹ lúc bình minh, có chút tạp âm thanh tịnh (tạp âm của thiên địa không do con người tạo ra), sẽ dễ dàng soi rọi những tật xấu, tánh ác mà từng bước chế ngự, liễu trừ.

Vậy thì vì sao Đạt Ma Tổ Sư năm xưa lại chọn nơi tăm tối quay mặt diện bích định thiền suốt hằng mấy năm trường?

Đây gọi là cảnh giới (TẬN TRẦN LIỄU)

Trần - là Bụi, tận trần là diệt sạch bụi!

Bụi gì? Là tạp niệm, là ác niệm, là bất chánh niệm trong bản thể của vị Thiền Sư.

Với người Phàm tục, các tạp tánh này sâu dày, lớn mạnh, có thể thấy rõ từng mảng, từng phần rộng lớn chứ không phải chỉ là bụi!

Cho nên muốn ác chế phải thu nhỏ nó lại dần!

Còn các bậc Thượng Sư đã liễu trừ gần đoạn các tạp thể ấy rồi, chỉ còn các mảnh bụi nhỏ li ti, tàng ẩn trong nhiều uẩn thức.

  • Vì vậy, cách làm ngược lại với người sơ căn là đi tìm (tánh ác) trong con người gần như không còn tìm thấy tánh ác nữa!
  • Vì vậy chỉ có thể dùng cách khếch đại ác tánh đó lên mới nhận diện nó mà liễu trừ.

Và nơi thâm sơn, cùng cốc, nơi bóng tối bao trùm là nơi thuận lợi nhất để tìm và tận diệt tạp nhiễm vô minh!

Còn Thích Ca Mâu Ni năm xưa chứng ngộ thông qua một đêm dài Nhập Thiền, đi từ bóng tối đến ánh sáng (cho nên Thế Tôn mới gặp được Ác Ma biến hiện thử thách) và sau cùng là vượt thắng tất cả, đoạn diệt vô thường, khai minh nhập trí viên mãn công hạnh, chứng đắc niết bàn!
Mọi người nên hiểu cho rõ căn bản này mà đừng bắt chước ai trong vô minh, mù mịt, bởi căn cơ mỗi người đều không đồng nhất, tự mình phải đánh giá mầm thiện nơi mình có đủ lớn mạnh hay chưa mà chọn lựa thời khắc, nơi chốn phù hợp cho việc hành thiền!

Lưu ý: Đối với người học thiền rất kỵ ánh sáng nhân tạo (đèn điện, đèn nháy các loại), nếu hành thiền buổi tối nên dùng đèn dầu hay đèn cầy để chung quanh sẽ tốt hơn.

Hy vọng những chia sẻ là hữu ích.

Sư thầy Tuệ Minh - Quy luật tam giới