Niệm Phật hàng ngày

Nghi thức Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia ĐƠN GIẢN

Ai bệnh tật, nghiệp chướng sâu dầy thì càng nên làm Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia. Chân thành mà phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật hoặc trước đại chúng càng tốt (nghiệp càng mau tiêu). Nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, hãy dùng Tâm mình mà sửa đối, tích đức tu thiện để Nghiệp quả nhẹ đi, phước đức tăng lên mới mong đỡ khổ. Niệm Phật hàng ngày có tốt không?

Có những người sinh ra đã được nghe những lời kinh tiếng kệ, nhưng nhiều người chỉ biết đến kinh Phật khi gia đình đã trải qua nhiều sóng gió khổ đau, không còn nơi bấu víu. Vậy nên mọi người khi tụng kinh niệm Phật hàng ngày thường tự hỏi: Không biết mình làm như vậy có tốt không?