Siêu thoát

Cầu siêu hiểu theo tinh thần Phật Giáo

Việc cúng cầu siêu có tác dụng nhắc nhở, gợi cho người quá vãng hướng tâm về các thiện sự đã làm hoặc thiết tha thực hiện những tư tưởng tốt đẹp, nhờ đó thần thức được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Cầu siêu cho người thân đã mất rất lâu rồi là chuyện bình thường và nên làm.Người chết sau bao lâu thì siêu thoát?

Theo giáo lý nhà Phật thì con người sau khi chết tùy từng từng nghiệp khác nhau nên luân hồi vào lục đạo khác nhau, tuy nhiên thời gian ở thân trung ấm là 49 ngày là tối đa, sau đó phải luân hồi! Một số nhà tu hành nhận định rằng: 49 ngày ở đây sẽ bằng khoảng 49 năm tại thế gian.

Tại sao nhà có người chết phải che gương?

Thường khi tang sự, người ta hay lấy giấy báo che gương, dán kín các ô kính, đồng thời đóng hết cửa sổ và ô thoáng. Không nhiều người biết "để làm gì", chỉ biết là, "các cụ bảo". Vậy tại sao nhà có người chết phải che gương?

3 việc cần làm để người đã khuất nhanh siêu thoát

Nhà có người mới mất phải làm gì? Cần làm gì để người chết được siêu thoát, không đau khổ? Nhà có người mới mất chúng ta cần kiêng kỵ những gì? ...Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

Con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu?

Ai cũng một lần phải chết, nhưng Chết có phải là hết? Chết là chấm dứt là biến mất khỏi thế gian này, hay còn có một nơi nào khác để người chết trở về? Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? Chúng ta cần làm gì để tốt nhất cho người mới mất? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.

Kinh nghiệm: Nên THIÊU hay CHÔN người đã mất?

Chết thiêu tốt hay chôn tốt? Hoả táng có siêu thoát không ? Hỏa táng theo đạo Phật? Hoả táng tốt hay xấu? Khi thiêu người đã chết có thấy nóng không? Nên chôn hay nên thiêu? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu qua chia sẻ kinh nghiệm thực tế nhé