04/06/2021 11:51 View: 11306

Những tuổi nào trời sinh đã được hưởng Thiên Lộc?

Lộc Tồn (Thiên Lộc) là sự may mắn, hạnh phúc, sự giải nạn cũng là Thiên Lộc, Lộc tự nhiên, Lộc thiên, lộc trên trời rơi xuống, như lộc của những người may mắn trúng số, trúng đề, lộc đánh bạc, được hưởng gia tài, được người cho của, phát tài tự nhiên rất mạnh bằng những phương tiện ngay chính, kiểu như đang ngồi chơi mà cũng có việc làm ra tiền, có tiền rơi vào đầu vậy.

loc ton, thien loc

Nhưng người ta nhận thấy có người được Lộc mà được hưởng nhờ làm ăn lương thiện chân chính, có người được được lộc rồi bị tai họa và mất lộc họ là những người, hoặc bị tán hết tùy vào thời điểm nhưng đa phần đó là những người có Thiên Lộc từ làm ăn chộp giật ( đánh bạc, lô đề, trúng số ...). Đó là những trường hợp Lộc Tồn mà ta phải xem xét phân biệt.

Đặc biệt những người có Lộc Thiên mà trong ‘’Bản Mệnh’’ là người có căn quả tu tập theo hầu nhà Thánh thường được ăn Lộc càng thêm Lộc.

Bởi vậy người có Lộc Thiên hãy làm ăn có nghề, không chộp giật thì sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống, nói như bây giờ là ‘’Được cô thương thì làm người thường cũng khó’’.

Vậy những ai thì được hưởng Lộc tồn? Theo quan điểm phái Thiên Lương những tuổi sau thì có thể được hưởng Lộc Tồn:

  • - Giáp Ngọ, Giáp Dần, Giáp Tuất
  • - Ất Hợi, Ất Mão, Ất Mùi
  • - Canh Thân, Canh Tí, Canh Thìn
  • - Tân Tị, Tân Dậu, Tân Sửu

Khi thoải mãn điều kiện tuổi trong các tuổi trên, nếu người mà Mệnh có ‘’tam hợp’’ Thái Tuế trong thế (Thái Tuế - Bạch Hổ - Quan Phù) và có Lộc tồn ở một trong 3 cung Mệnh, Tài, Quan thì là người được hưởng trọn vẹn Lộc Tồn. Cuộc đời gặp rất nhiều may mắn. Có Lộc trời cho như hưởng thừa kế, trúng số thì thoải mái nhận, hưởng. Còn không thì phải đợi tới đại vận nào có Lộc Tồn thì mới được hưởng Thiên Lộc may mắn.

Các tuổi khác khi hưởng lộc tồn thì rất rủi ro có thể sau khi nhận được kế thừa tài sản, hoặc trúng số thì sẽ bị tiêu hao, rồi gặp họa hại khác. Nói chung là rất mệt mỏi. Do đó những gì trên trời rơi xuống, hoặc thừa kế nếu nhận thì tiềm ẩn họa hại. Bạn cần lưu ý.

Tuy nhiên, có một loại lộc do bàn tay làm ra đó là Hóa Lộc nếu thêm Lộc Tồn trong tam hợp mệnh nữa thì là một cách cục đẹp trong tử vi, người này được cả thiên lộc và lộc làm ăn nữa, nhất là cách Lộc Mã Giao Trì thì khỏi phải bàn. Cho nên những tuổi khác nếu không nhận được thiên lộc, lộc trời rơi xuống thì hãy chịu khó làm bằng bay tay, công sức thì lại rất tốt. Lộc đó rất bền. Các cụ bảo rồi ‘’Đại Phú do Thiên, Tiểu phú do cần cù’’, có làm thì mới có ăn.

Bởi vậy giải thích về Lộc Tồn này trong giai phẩm Khoa Học Huyền Bí trước năm 1975 cụ Hoàng Hạc (học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần) có một bài viết về việc này lấy việc con sao Lộc Tồn có 2 tính chất: tài tinh và phúc tinh. Nếu hưởng hết Tài Tinh thì khi gặp họa hại không còn gì để giải họa. Còn không hưởng tính chất tài tinh này thì khi gặp họa hại sẽ được nó hóa giải. Kiến giải này rất thú vị.