27/05/2022 15:51 View: 5836

Chọn năm sinh con theo Phụ Mẫu tầm tử tuế- Khương Thượng chi thủ

Chọn năm sinh con để bé được sung sướng, an nhàn dựa vào tuổi cha mẹ là điều mà cặp vợ chồng nào cũng mong muốn. Vậy các cụ xưa đã chọn năm sinh con như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách chọn năm sinh con theo Phụ Mẫu tầm tử tuế- Khương Thượng chi thủ

 

Tục gọi là Âm Dương tầm tử, thọ thai nhờ khí huyết của cha mẹ sinh ra con cái.

Phải tính theo thứ tự như dưới đây:

 • 1.Quyền quý  
 • 2.Nhân từ  
 • 3.Hung bạo 
 • 4.Khoái lạc 
 • 5.Ly tổ  
 • 6.Nông nghiệp  
 • 7.Phá bại 
 • 8.Thương trường 
 • 9.Đắc lộc  
 • 10.Vô duyên 
 • 11.Hữu duyên  
 • 12.Cô quả.

Cách tính tuổi xung - hợp giữa bố mẹ và con cái

Tý -Sửu -Dần –Mão –Thìn -Tị -Ngọ -Mùi –Thân -Dậu -Tuất -Hợi

Chỉ dùng Địa chi, không dùng Thiên can.

Từ cung tuổi của cha tính là 1, thuận từng cung, đếm tới tuổi mẹ rồi thuận tới tuổi con. Mỗi một tuổi không được đếm 2 lần. Nếu từ tuổi của cha đếm đến tuổi của mẹ mà gặp tuổi của con trước thì bỏ cung đó không đếm.

Ví dụ 1:

Cha tuổi Hợi -Mẹ tuổi Mùi –sinh con tuổi Ngọ.Thì từ tuổi Hợi của cha đếm là 1 –Tý là 2 -Sửu là 3 -Dần là 4 –Mão là 5 –Thìn là 6 -Tị là 7, tới 8 là Ngọ, là tuổi của con, tuổi của con ở trước tuổi của mẹ nên bỏ không tính, qua Mùi là 8 –Thân là 9 -Dậu là 10 -Tuất là 11 -Hợi là 12, nhưng vì là tuổi của cha nên cũng bỏ không tính, qua Tý là 12, Sửu là 1, Dần là 2 –Mão là 3 –Thìn là 4 -Tị là 5 -tới Ngọ là 6, là tuổi của con.

Vậy đứa bé này là số 6 –Nông nghiệp

Ví dụ 2:

Cha tuổi Sửu -Mẹ tuổi Mão muốn sinh con tuổi gì thì tốt.

Từ tuổi Sửu của cha đếm là 1, thuận đến Dần là 2 >Mão là 3 >Thìn là 4 >Tị 5 >Ngọ 6 >Mùi 7 >Thân 8 >Dậu 9 >Tuất 10 >Hợi 11 >Tý 12 .

Vậy những năm Thìn -Ngọ -Thân -Dậu - Hợi là những năm sinh con sẽ tốt.

*Nếu như tuổi con cùng tuổi với cha thì chính là số 1. Cho nên các cụ thường hay bảo "con ẩn tuổi cha là số Công hầu" là vậy đó.

*Nếu như tuổi con trùng với tuổi mẹ thì cũng từ tuổi của cha tính xuôi tới tuổi của mẹ, qua 1 vòng 12 cung, rồi bỏ tuổi của cha, tính đến tuổi của con.

Ý nghĩa 12 cung khi xét đoán

1. Quyền quý

Gặp chữ quyền quý tốt thay. Thông minh sáng dạ ít ai dám bì.

Cầm viết, đọc chữ đề thi, Siêng năng ắt đậu vậy thì chẳng sai.

Gặp lúc niên vận thời may, Trúng chữ quyền quý sinh thai đặng mùa.

Cũng như bông trái nở đua,  Gặp xuân được tốt thuận mùa giúp ta.

Người có trí óc sâu xa, Gặp thời dốt nát được mà làm quan.

Không thầy, cũng thợ, cũng làng, Chủ khóm, chủ ấp, được sinh tuổi mình.

Nữ nhân trúng tuổi: thông minh, Học hành tiêu tiểu gia đình quản bao.

Có chồng gặp chổ sang giàu, Gặp nơi quyền quý mai sau hưởng nhờ.

2. Nhân từ

Sinh mà gặp chữ nhân từ, Thấy ai nghèo khó tiền dư giúp liền.

Gần kẻ nhân đức lòng hiền, Lánh xa kẻ dữ đảo điên tâm tà.

Giận ai một chút rầy la, Lòng không cố chấp người ta làm gì.

Ai tới cậy mượn sự chi, Giúp tiền, giúp của, lại còn giúp công.

Ngày sau đem dạ phản tâm, Để lâu đòi hỏi: mặt đầm mắng ta.

Làm quen cũng tới lân la, Năn nỉ hỏi mượn : thì ta cũng giùm.

Miệng mở như hổ như hùm, Khẩu xà tâm phật giận cùng làm chi.

Lâm nguy người khác giải nguy. Giúp đỡ người đó,mong gì trả ơn.

3. Hung bạo

Hung bạo như thể Tần binh, Tàn sát thiên hạ đốt dinh nhà Tần.

Anh em cô bác thích thân, Đi xa thương nhớ, ở gần khắc xung.

Bạc tiền người dưng giúp cùng, Anh em giàu có thì ta không màng.

Làm ăn bạo phát bạo tàn, Tiền bạc như nước cũng tan hết liền.

Tính người nóng nảy tự nhiên, Gặp ai thách đố, chẳng kiêng sợ gì.

Ai mà biết lỗi thì thôi, Gặp mà năn nỉ một hồi dịu ngay.

Thương người lỡ bước trái tay, Bạc tiền ta giúp, sau này quên ơn.

Có hỏi sinh giận sinh hờn, Đòi lâu không trả nổi cơn la rầy.

4. Khoái lạc

Gặp chữ khoái lạc sinh ra, Ham trồng kiểng vật, bông hoa trưng bày.

Cải lương, hát bội nào hay, Hồi lúc thuở nhỏ đêm ngày cùng đi,

Cửa nhà sơn phết tứ vi, Treo hình, dán liễn xem thì đẹp thay.

Nữ nhân trâm giắt, lược cài, Thoa son, đánh phấn rồi mài thấy mê.

Áo quần thì sắm phủ phê, Đủ màu đủ sắc tứ bề nghênh ngang.

Tai nghe kèn thổi trống vang, Cha mẹ cản trở chẳng an trong lòng.

Đổ bác không sót một sòng, Ai kêu ai rủ cũng dong đi liền,

Trước thời phá của chẳng yên, Hậu vận làm có bạc tiền tụ ngay.

5. Ly tổ

Sinh nhằm ly tổ bằng nay, Không nhỏ thì lớn cách rày mẹ cha.

Giàu có ăn học xứ xa, Lâm vô nghèo khổ trốn mà bỏ đi

Nhiều lúc chịu chữ hàn vi, Đi xa xứ khác vậy thì làm nên.

Đầu tiên cầm của chẳng bền, Giống của phi lý, như lên mây hồng.

Nhiều lớp nhà cửa không xong, Mua cất rồi bán long đong đi hoài.

Tuổi muộn rồi cũng có ngày, Gia đình đứng vững ở rày mới an.

Tuổi nhỏ lao lý chớ than, Ba mươi bạo phát rã tan có hoài.

Ở cho ngay thẳng mới hay, Nhờ trời ngó lại có ngày ắt nên.

6. Nông nghiệp

Nông nghiệp cố gắng giàu ngay, Thức khuya dậy sớm cấy cày phải lo.

Cày sâu cuốc bẩm đất gò, Đem xuống chỗ trũng đặng cho nước tràn.

Bạn bè đãi như người sang, Ăn uống tử tế cuốc ban thật tình.

Đứng ở chúng nó bất bình, Tham công tiếc việc hại mình thất ngay.

Làm ruộng nhờ cuốc, nhờ cày, Phát cho sạch gốc cỏ rày không lên.

Đắp bờ giữ nước đôi bên, Ít bữa dạo ruộng đừng quên hại rày.

Giữ chữ nông nghiệp cực thay, Hết mùa cấy gặt, gác cày nghỉ ngơi.

Lúc trúng, có giá ăn chơi, Thất, đong vừa đủ cũng thời có ăn.

7. Phá bại

Gặp chữ phá bại chẳng hay, Sinh ra đổ bác bạc bài luôn luôn.

Mẹ cha giàu để của muôn, Bán đánh thua hết nằm buồn thở ra.

Bán heo, bán vịt, bán gà, Đồ đạc cầm hết thua mà sạch trơn.

Vợ chồng đánh lộn giận hờn, Đập đồ đổ nát còn hơn thua bài.

Vợ chồng ít bữa nguôi ngoai, Nhà cửa bán hết rồi thì đi buôn.

Hết vốn nghĩ lại thêm buồn, Gặp chữ phá bại luồng xuồng quá tay.

Hậu vận cũng đặng khá ngay, Gắng công mài sắt có ngày nên kim.

Thiệt là ba nổi bảy chìm, Tuổi muộn mới khá trở nên vững vàng.

8. Thương trường

Thương trường là nghề bán buôn, Ra đi làm ruộng luôn luôn thất hoài.

Tức giận không đủ để xài, Tưởng nghề thày thuốc có ngày ắt nên.

Tính rồi viết bảng treo lên, Dựng kệ, bổ thuốc, đề tên tuổi rày.

Coi mạch nói chứng thật hay , Hồi uống không mạnh bệnh ngày nặng thêm .

Nghề thuốc thấy cũng chẳng êm , Sang qua buôn bán : thử bền hay không ?

Mua đồ chở đi ắt xong , Vốn liếng mua hết một trăm mười đồng.

Kéo buồm chạy thẳng hướng Đông , Sáu tháng tính thử được hơn mười ngàn .

Thuận nghề thương mãi đặng an . Mấy nghề làm trước gian nan tứ bề.

9. Đắc lộc

Sinh chữ đắc lộc đủ no , Ăn quà ,tiệc cưới : lớp cho lớp mời .

Đi ngang tiệm phố dạo chơi ,Gặp người quen biết kéo thời vào ngay .

Đã ăn nhậu nhẹt sưa say ,

Mời anh xin lỗi : trưa mai , Xin đừng mua rượu ,mua trà làm chi .

Anh đừng tưởng (mời) tôi phải đi , Đâu dám từ chối vậy thì sao nên .

Thấy người ở xóm kề bên , Mới mốt đám cưới : thiệt hên quá chừng .

Bốn giờ có đám làm tuần , Chị Hai mới ghé : bảo đừng nấu cơm .

Chỉ đưa cho mình trái thơm , Sinh nhằm chữ Lộc :quảy đơm mới hoài .

10. Vô duyên

Người sinh gặp chữ vô duyên , Tơ hồng lỡ dỡ chẳng yên nơi nào .

Chổ thấp không dám với cao , Gặp nơi sang trọng ai nào màng chi .

Mặt mày coi cũng phương phi , Ai thấy cũng ngó cớ gì không thương .

Cũng con ông Xã ,ông Hương , Tuổi hai kỳ rưỡi lương khương chưa chồng .

Chàng trai ăn hoc cũng thông , Gặp “vô duyên phận” cũng đồng giống cô .

Đi đường thấy gái trầm trồ , Đi mau theo chọc : bị cô mắng liền .

Anh này ăn nói vô duyên , Không có nhân đạo ,không kiêng chút nào ?

Nói vợ nhiều chỗ biết bao , Duyên tình lở dở chổ nào (cũng) chẳng xong.

11. Hữu duyên

Con sinh gặp chữ hữu duyên , Tuổi vừa hai tám (16) nợ duyên ghé lầu .

Rộn ràng ong bướm lại gần , Kẻ muốn kết nghĩa ,người cần làm sui .

Lăng xăng kẻ tới người lui , Con tôi hứa gả an nơi đã rồi .

Con anh có chỗ thì thôi , Uổng cho hai trẻ xứng đôi vợ chồng .

Duyên nợ hai tuổi chẳng đồng , Khiến anh tới chỗ khó trông nói rày .

Hữu duyên gặp tuổi con trai , Nhiều chỗ làm mối làm mai thiếu gì ?

Hiếm nơi hứa gả thiếu chi , Ra đường không chọc gái thời cũng theo .

Sinh chữ hữu duyên đắc mèo , Vô duyên nam nữ cheo queo một mình .

12. Cô quả

Sinh chữ cô quả chẳng may , Làm ăn thiếu hụt không ai giúp mình .

Số ta vất vả linh đinh , Người dưng giúp đỡ thiệt tình chẳng sai .

Anh em tới mượn hỏi vay , Thấy mặt làm lãng : ta nay không nhờ .

Cô bác ai cũng làm lơ , Số ta trơ trọi không nhờ cậy ai .

Rủi ro té ngửa nằm ngay , Không thấy ai tới nắm tay đỡ mình.

Trúng tuổi cô quả thiệt tình ,. Ngày tối đóng cửa như đinh đóng bè .

Thân người như thể chiếc ghe , Bị cơn sóng dữ tấp bè cù lao.

Phải chi ta được sang giàu , Có kẻ tâng bốc trước sau thiếu gì .

Lưu ý: Phương pháp này chỉ dùng địa chi để tính nên xác suất không cao, chỉ để hỗ trợ cho những luận đoán có liên quan. Vậy nên các bạn đọc tham khảo để biết các cụ xưa có những cách xem tuổi khá là lý thú.