02/06/2022 19:25 View: 1247

Tại sao nói thân thể người là một tiểu vũ trụ?

Đạo gia giảng: Thân thể người là một tiểu vũ trụ. Dựa trên cơ sở của Trung y, kết cấu nội bộ và nguyên lý hoạt động của thân thể người với vũ trụ là giống nhau.

Nhân thể và vũ trụ có kết cấu đồng dạng

Dựa trên cơ sở của Trung y, kết cấu nội bộ và nguyên lý hoạt động của thân thể người với vũ trụ là giống nhau (ảnh: pinterest.com).

Trong một bài báo gần đây được xuất bản trên tạp chí Frontiers in Physics, các học giả từ Ý đã tìm thấy sự tương đồng nổi bật giữa mạng lưới thần kinh trong não người và mạng lưới thiên hà. Điều này dẫn đến một suy luận sâu hơn: Cấu trúc của hai hệ thống phức tạp này có thể tương tự nhau.

Về cơ bản, quy mô và và kích thước của 2 cấu trúc này khác nhau khoảng 27 bậc độ lớn (một tỷ tỷ tỷ). Nhưng kết quả của nhóm nghiên cứu cho thấy rằng; mức độ phức tạp và khả năng tự tổ chức của mạng lưới thần kinh và mạng lưới thiên hà có nhiều đặc điểm tương tự nhau.

Nhân thể và vũ trụ hoạt động theo cơ chế tương đồng

Thân thể người có một chức năng miễn dịch hoàn chỉnh. Khi có những thứ xâm nhập thân thể hoặc thân thể sản sinh ra một số thứ không tốt; tự chức năng miễn dịch sẽ tiêu diệt và tự nhiên bài trừ những thứ vật chất dư thừa phế thải đó.

Người ta không biết rằng vũ trụ cũng là một thể sinh mệnh; vả lại là một sinh mệnh cao cấp, bản thân cũng có chức năng miễn dịch giống như thân thể người. Cơ chế tự động này thanh trừ các vũ trụ đã bị dơ bẩn. Đạo gia gọi điều này là “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc”; tức là bỏ đi những thứ dư thừa và bồi bổ những thứ còn thiếu; kỳ thực là sự tân trần đại tạ của vũ trụ.

Cơ chế đào thải: Cái tốt lưu lại cái xấu bỏ đi

Nhiều người không tin đạo lý thiện ác hữu báo, coi đó là mê tín. Kỳ thật đó là khoa học cao hơn (ảnh: tansinh)

Người ta nói đến đại kiếp nạn; thực ra chính là sự “tân trần đại tạ” trên một diện tích to lớn của cái thân thể vĩ đại của vũ trụ ấy. Chủng hiện tượng “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc” ấy của vũ trụ; “tổn” ấy cũng là một số vật chất bại hoại gây hại, song song với “tổn hữu dư” (loại bỏ dư thừa) là “bổ bất túc” (bổ sung còn thiếu); “bổ” cũng là năng lượng mới, những thứ tốt. Chúng chính là điều bí ẩn chúng ta quan sát được của vũ trụ; ấy là vụ nổ lớn của tinh hệ và sự trùng tân tổ hợp sinh ra một lượng lớn tinh hệ.

Rất nhiều người không tin đạo lý thiện ác hữu báo, coi đó là mê tín. Kỳ thật đó là khoa học cao hơn; là cơ sở “Tổn hữu dư nhi bổ bất túc” của thể sinh mệnh của vũ trụ. Cơ chế này tương tự như cơ chế miễn dịch ở thân người; tiêu diệt những thứ có hại, gây tổn hại tới các tế bào đã hư hoại; tuyệt không tổn hại các tế bào hữu ích của thân thể, vũ trụ cũng như thế.

Làm người lương thiện mới không bị đào thải

Cơ chế miễn dịch’ tân trần đại tạ’ của vũ trụ cũng hoạt động giống như nhân thể người; tuyệt không gây tổn hại đến những sinh mệnh thiện lương và chính nghĩa của vũ trụ.

Lấy đạo lý này ra mà diễn giải; người ta sẽ minh bạch: Con người ngoại trừ làm người tốt ra không có con đường nào khác. Con đường chính xác duy nhất để người ta tự cứu chính là làm người lương thiện. Nếu không, sớm muộn sẽ bị cơ chế miễn dịch của vũ trụ đào thải đi: “Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả hoạt” (Trời giáng tai họa, ấy là có nguyên do; tự mình gây họa, thì không thể sống).

Nguồn: NU