04/06/2021 11:51 View: 12714

Làm thế nào để tu tập, và tu tập thế nào?

Làm thế nào tu tập, và tu tập thế nào?

Đó là câu hỏi bản thân tôi thấy nhiều người đi hỏi trên các group và diễn đàn khác nhau, câu trả lời cũng muôn hình muôn vẻ. Vậy nếu muốn tu tập thì nên tu tập như thế nào? 

tu tap

Như ngoài xã hội, không có việc tiền từ trên trời rơi xuống, không có cái gì là tự nhiên không làm mà hưởng.

Giống như vậy, việc tu tập cũng rất đơn giản và thực tế, chẳng qua là con người ta hay suy nghĩ mơ mộng về những điều huyền diệu. Muốn nhưng tới lúc kêu họ làm đi, tập đi thì họ không làm được. Đó là vấn nạn chung của tất cả mọi người.

Thiền Định, Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật, Đả toạ luyện khí. Bạn muốn tu theo Phật hay tu theo Đạo gia, đạo Mẫu....?

Dù tu theo Phật hay tu theo Đạo thì việc đầu tiên cũng nên tham cứu kinh điển, điều này thật sự rất quan trọng. Và chọn một bộ kinh một bài chú để tụng hằng ngày.

Đạo giáo thì có Đạo Đức Kinh, Thường Thanh Tĩnh Kinh, Cảm Ứng Thiên.

Chả phải Thường Thanh Tĩnh Kinh có viết:

  • +Tả Huyền chân nhân nói : người học đạo trì tụng kinh này thì được thiện thần ở 10 cõi trời ủng hộ thân mình, mà về sau được ngọc phù bảo thần, kim dịch luyện hình. Hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân .
  • +Chánh Nhất chân nhân nói : nhà nào có kinh này, ngộ giải được thì tai chướng chẳng ngại, chúng thánh bảo vệ ngoài cửa. Thần thăng thượng giới, chào hỏi cao chân. Công mãn đức tựu, tương cảm đế quân. Đọc giữ chẳng ngừng, mây tím sẽ rước thân này bay lên.

Rồi các pháp môn luyện khí đả toạ, các tài liệu đã được dịch ra tiếng việt hiện nay có rất nhiều trên các cộng đồng mạng rồi. Tất nhiên nên có thầy thì tốt hơn, còn việc tự luyện cũng được.... cũng tuỳ duyên. Theo thầy hay không theo thầy có người thành có người không. Nhưng chọn thầy cũng phải cẩn thận, đời này Nhân Sâm thì ít dễ tre thì nhiều.

Đó là về Đạo giáo, về Phật thì chỉ có trì Chú, tụng Kinh, toạ Thiền, niệm Phật.

Chú thì có Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Vãng Sanh Thần Chú, Chú Kim Cang Tát Đoả, Chú Đia Tạng Bồ Tát, Lục Tự Minh Chú, Chuẩn Đề v.v.v. Rất nhiều. Chú dài thì 7-21-49 biến. Chú ngắn thì 108-324-540 biến/ngày. Cứ như vậy mà tu trì... tất nhiên vào chi tiết thì còn nhiều thứ để nói, nhưng đơn giản là như vậy đã.

Toạ Thiền thì có Tổ sư Thiền theo Bắc Tông và Thiền Minh Sát của Nam Tông.

Niệm Phật thì đi đứng nằm ngôi, rửa bát quyét nhà, luôn luôn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu dài vọng niệm đều tiêu mà đắc Niệm Phật Tam Muội.

Tránh xa xấu ác, tăng trưởng thiện lành

Phải có điều gì đó mà người tu tập có thể dựa vào. Nếu không có cái để dựa vào, việc tu tập của các con rất dễ trở thành lối tu tập lầm lạc, ngoài Phật giáo, ví như việc tu tập các tín ngưỡng ma quỷ sẽ trau dồi hành vi của ma quỷ. Sự tu tập các tín ngưỡng Phật giáo sẽ trau dồi hành vi của các vị Phật. Vì vậy, phải có điều gì đó để người tu tập trông cậy vào. Phải có các khuôn mẫu để người tu tập có thể dùng để chiêm nghiệm và dựa vào.

Vì vậy chúng ta nên liên tục giữ mình tránh xa những gì xấu ác. Thêm vào đó, chúng ta phải thực hiện tất cả những nghiệp tốt. 

Ngay cả một suy nghĩ tử tế cũng là một thứ chúng ta cần làm tăng lên và không bao giờ để giảm đi. Chúng ta cần làm tăng trưởng những mối liên hệ nghiệp tốt, những nhân tốt, và hành động tốt hàng ngày. Nói đơn giản, chúng ta phải luôn luôn tránh xa những gì xấu ác và tích lũy những gì tốt đẹp.

Ai cũng vậy thôi, tự đốt đuốc mà đi. Tu hành là con đường thực tế, phải tự thân cố gắng dùng lỗ lực bản thân thì mới có thành quả.

Tu hành quan trọng ở một chữ Duyên, ai tâm cầu Đạo tha thiết thì Trời Đất tự nhiên sẽ giúp sức cho kẻ đó.

Tổng hợp