Tân đồng

Những điều Tân đồng cần lưu ý trước khi mở Phủ

Các bạn thân, việc bắc ghế cho ngài ngồi bắc ngai cho ngài ngự là con đường mà các đồng nhân đang đi, đó cũng chính là con đường để TU THÂN của mỗi Đồng nhân. Vậy trước khi mở phủ trình đồng, các tân đồng cần lưu ý điều gì?Hầu đồng: Vì sao phải dùng khăn phủ diện màu đỏ?

Khi tham dự các khoá hầu đồng chúng ta thường thấy thanh đồng sử dụng khăn phủ diện màu đỏ. Vậy tại sao Khăn Phủ Diện lại mầu đỏ mà không phải mầu khác? Khăn phủ diện màu đỏ có ý nghĩa lịch sử hay ý nghĩa tâm linh gì không?

Tam phủ và Tứ phủ là gì?

Khi tìm hiểu về Hầu đồng và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt chúng ta sẽ thấy mọi người nhắc đến Tam phủ và Tứ phủ. Vậy Tam phủ, Tứ phủ ở đây là gì? Bố trí điện thờ và hệ thống thần linh cụ thể như thế nào? 

Các thanh đồng cần làm gì sau khi Hầu Đồng?

Việc bắc ghế cho ngài ngồi bắc ngai cho ngài ngự là con đường mà những người căn đồng số lính đang đi, đó cũng chính là con đường để TU THÂN của mỗi đồng nhân. Vậy sau khi ra hầu Thánh, các thanh đồng cần phải làm gì?

Hướng dẫn mở canh hầu với dòng đồng Tiên Hương

Hầu đồng là một trong những nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu - Tam Tứ Phủ. Vậy để được mở canh hầu, các đồng thầy sẽ phải làm những nghi lễ gì để xin nhà Thánh đồng ý và giáng bóng cho các ghế, các tân đồng? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài hướng dẫn mở canh hầu với dòng đồng Tiên Hương

Căn đồng số lính: Hướng dẫn để yên căn yên số

Cha chấm Lính Mẹ bắt Đồng cơ hành khốn đốn nếu đúng con bốn phủ, người ấy sẽ phải tìm Thầy đại tấu dẫn trình khai đàn mở Phủ. Vậy khi đã là con bốn Phủ thì làm sao để yên căn yên mệnh? Yên căn yên số là gì? Cách nhận biết đồng nhân chưa yên căn yên số? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.