Thầy đồng

NHÀ THÁNH sẽ cho ĐỒNG NHÂN những gì?

Người đồng nhân đã nhập đạo phụng sự cha mẹ hầu hạ là để trả nghiệp cũng là đang gieo nhân cho mình. Vậy nhà Thánh ban cho các đồng nhân tín tâm những gì?Nghi thức lập điện THỜ THÁNH tại gia

"Tôn cấp lập thờ" là những gì mà mọi người thường nghe thấy khi nhắc đến việc lập điện thờ Thành tại gia. Vậy trong quá trình lập điện thờ, gia chủ và các thanh đồng cần chuẩn bị những gì? Nghi thức và trình tự lập điện thờ tại gia như thế nào? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. 

Hầu đồng, trình đồng mở phủ hết bao nhiêu tiền?

Chi phí hầu đồng là điều mà rất nhiều người quan tâm. Một khoá hầu đồng hết bao nhiêu tiền? Chi phí khai hồ mở phủ, xuất thủ trình đồng hiện nay hết bao nhiêu? Tâm đức của người thầy? Đạo thầy trò trong đạo Mẫu?.. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. 

Người có CĂN ĐỒNG hay bị lệch lạc về giới tính?

Từ xưa đến nay mọi người thường gọi những người có căn đồng số lính là "giới đồng bóng", vậy "đồng bóng ở đây có ý nghĩa gì? Có phải cứ có căn đồng là hay bị lệch lạc về giới tính, dễ bị "bê đê" không? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu qua cuộc đối thoại giữa đồng già và đồng trẻ sau đây.

CĂN SỐ HẦU ĐỒNG: Tu để được làm chính mình

Nhiều người nghĩ rằng: Có căn đồng là phải hơn người, là phải có năng đặc biệt, phải xem bói, phải ngồi dí, hay là làm pháp ... thì mới đúng là người có căn số với nhà Thánh. Nhưng thực ra: Tu đồng để được làm người bình thường, đó mới chính là tu đúng cách.

Tìm thầy hợp Tuổi, hợp Mệnh, đủ Tuổi Đồng khi MỞ PHỦ?

Khi làm lễ trình đồng mở phủ có cần chọn Thầy hợp tuổi, hợp mệnh với con đồng? Đây là câu hỏi của rất nhiều người trong đạo Mẫu thờ Tam Tứ phủ. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu?

Văn khấn Tứ phủ: Ngắn gọn, đầy đủ & hay nhất

Các bạn căn đồng số lính, có căn hầu đồng, con cha con mẹ, khi đi lễ đền, phủ... không thể không thuộc bài văn khấn Tứ Phủ. Nhưng bài khấn quá dài thì các thanh đồng còn non trẻ sẽ khó lòng mà thuộc được. Bài văn khấn quá ngắn, lại chưa đúng ý nguyện mong cầu của các đồng cựu, thầy đồng. 

Sau đây là 2 bài văn khấn Tứ phủ mà Tamlinh.org tổng hợp được, xin gửi đến các bạn. 

Nghiệp làm Thầy là gì? Tại sao các Thầy giúp người lại bị Nghiệp?

Người ta thường nói đến Nghiệp làm thầy, thầy ở đây không phải là thầy giáo hay thầy thuốc mà chính là các thầy chuyên về Tâm linh như thầy Bùa, thầy Đồng, thầy Pháp...thậm chí cả thầy cúng. Vậy Nghiệp làm thầy ở đây là gì? Tại sao các thầy làm việc giúp đời mà lại bị Nghiệp báo? Thế thì ai dám ra làm thầy nữa? 

Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu nhé