04/06/2021 11:42 View: 2184

Tìm thầy hợp Tuổi, hợp Mệnh, đủ Tuổi Đồng khi MỞ PHỦ?

Khi làm lễ trình đồng mở phủ có cần chọn Thầy hợp tuổi, hợp mệnh với con đồng? Đây là câu hỏi của rất nhiều người trong đạo Mẫu thờ Tam Tứ phủ. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu?

Tim thay mo phu, trinh dong mo phu

Tranh vẽ Tứ Phủ do hoạ sĩ Duyn Luk

1. Đồng thầy tuổi gì mở phủ cho con nhang tuổi gì thì hợp?

Điều này không quan trọng vì nếu so tuổi về hành can chi xung hợp trong Đạo Mẫu sẽ không có căn cứ.

Ta có thể xem hai ví dụ:

  • Ví như ta đi học lớp 1, 2, 3..... cô giáo hay thầy giáo tuổi có xung hay không cũng không quan trọng mà quan trọng có đủ trình độ sư phạm hay  không.
  • Cũng như chọn đạo sư trong Đạo Phật hay Đạo giáo.... nhà sư hay đạo sỹ hoặc mục sư cha cố... họ có quan tâm đến tuổi thầy và con nhang đâu, họ chỉ quan tâm chữ duyên thôi.

Nên tuổi xung hợp cũng vậy không quan trọng .

2. Đồng thầy mệnh gì mở phủ cho con nhang mệnh gì thì hợp?

Vấn đề về mệnh cũng vậy.

Bình thường hay có một số người chọn quan thầy hợp mệnh nhưng thưa là mệnh ngũ hành cũng không có ảnh hưởng gì đến Đạo Mẫu Việt Nam. Còn nếu có người nói ảnh hường vì khắc nọ kia thì thực ra người đó cũng không hiểu về Đạo tương sinh tương khắc trong ngũ hành.

Mệnh Ngũ Hành, là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trời dùng Âm Dương Ngũ Hành để sinh vạn vật, người nhân Âm Dương Ngũ Hành mà sinh trưởng. Nhưng khi Ngũ Hành đã xuống Hậu thiên thì không còn hòa hợp mà lại sinh khắc lẫn nhau. Kim khắc Mộc, Hỏa khắc Kim, Thủy khắc Hỏa; Thổ khắc Thủy Mộc lại khắc Thổ.

Tuy nhiên Ngũ Hành cũng còn có Điên Đảo Ngũ Hành. Chiều này Đạo Lão gọi là Nghịch Thi Tạo Hóa, Điên Đảo Ngũ Hành. Ta thấy:

  • Kim vốn khắc Mộc, nhưng Mộc nhờ Kim mà trở thành khí cụ
  • Mộc vốn khắc Thổ, nhưng Thổ nhờ mộc mà sinh Vinh
  • Thổ bản khắc Thủy, nhưng Thủy nhờ Thổ mà không chảy lai láng
  • Thủy vốn khắc Hỏa, nhưng Hỏa nhờ Thủy mà không bị Khô Táo
  • Hỏa vốn khắc Kim nhưng Kim nhờ Hỏa mà trở nên Sáng Láng

Hiểu được như vậy, thì Ngũ hành tương khắc sẽ thành Ngũ Bảo, và Ngũ Hành chỉ còn là Nhất Khí, sẽ Hoàn Nguyên Phản Bản. Thế cho nên kén chọn Mệnh ngũ hành không quan trọng với việc chọn Quan Thầy. Tương khắc chưa chắc đã là họa mà lại là đôi khi lại là vinh.

3. Đồng thầy bao nhiêu tuổi đồng thì mới được sang khăn, mở phủ cho đệ tử?

Về tuổi Đồng cũng vậy, nếu theo luật truyền miệng từ các cụ đồng xưa thì thầy đồng phải đủ 12 năm Đồng mới đi sang khăn cho người, đây là quy chuẩn.

Nhưng có hai trường hợp quan Thầy không nhất thiết phải đủ 12 năm Đồng mới là quan Thầy.

Một là thanh đồng sinh ra trong gia đình có nhiều đời hầu hạ tôn phụng Thờ Thánh tứ phủ.

Trên 4 đời hầu hạ phụng sự kế tự truyền đăng liên tục. 

Là dòng họ có bề dày lịch sử và có nhiều kinh nghiệm truyền thừa, Đạo Hạnh sâu dầy gốc rễ và gần như họ chỉ sinh ra vì Đạo. Ví như con anh làm nghề kim hoàn, thường sẽ ít phải giáo dục nhiều về kinh nghiệm vì từ bé cháu đã làm quen với việc kim hoàn. Hay thợ trạm tạc gỗ cũng vậy, ta có thể không quen với búa đục trạm dùi, nhưng họ quen từ khi chưa đẻ. Bố mẹ gần như không dậy nhưng tay nghề khỏi bàn, nhìn cục gỗ biết thớ mà trạm .... . (Nếu vào Đồng Kỵ hay Sơn Đồng Đồng Xâm- Thái Bình sẽ thấy học nghề ở các làng đó gần như là người nơi khác đến.

Đặc biệt là những người này lại tu Đạo hay pháp môn của nhà Phật nữa thì càng không cần quan tâm đến tuổi Đồng của họ mà quan trọng họ có lệnh khai hồ của nhà Thánh hay không? Người thầy đó có đọc được căn cơ của đồng con và Đỡ Bóng được không?

Trường hợp thứ hai là người căn sâu quả nặng nhân duyên nguyện lực sâu dày. 

Nói đến tâm linh thì phải nói đến tiền kiếp nhân quả, có những người phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp được theo làm con Đồng, phụng sự cửa tiên Thánh, tu Đạo hành Đạo không có gì phải nghĩ bàn. 

Họ đã có rất nhiều tiền kiếp theo cửa đình Thần và chưa mở phủ, nhưng lên sập đã hầu từ khi tóc còn để chỏm hoặc trong khi ngủ nghỉ bình thường ... ứng báo và có khả năng trao đổi & giao cảm với tiên Thánh từ khi chưa trình Đồng. Tuy nhiên, số này cực kỳ ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Nhớ rằng HỌ CỰC ÍT, CẢ VIỆT NAM CHỈ CÓ VÀI NGƯỜI ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.

Những người này đều có khả năng đẫn trình thành công cho con nhang. Kể cả khi họ mới trình đồng chỉ 1 hoặc 2 năm chưa tạ tam niên. Quan Thầy bao nhiêu năm Đồng không quan trọng với hai dạng người này. Chỉ cần quan sát cử chỉ và lối sống, ta sẽ thấy ngay Đạo Hạnh và truyền thừa của họ, thậm chí những việc nhỏ từ cử chỉ lời ăn tiếng nói cách hành xử..... cũng cực kỳ khuôn phép của một người con nhà Thánh.

Ngoài ra, họ là những người có năng lực cực tốt và tuệ căn cũng rất cao., và đặc biệt là họ được Lệnh dẫn trình của chư Thánh để làm Thầy ngay.

4. Quan thầy căn nào thì mở phủ cho đồng con căn nào?

Nếu xét về loại căn thì: Quan Thầy Căn nào khi mở phủ cho Đồng con cũng mở Thông bốn phủ, dù là căn cô căn cậu. Vì mở phủ là họ đang Hầu Thánh và Thánh khai hồ mở phủ chứ không phải người phàm.

Nhưng các hàng căn nông không sâu dầy cao thì lại phải tu tốt và đủ tuổi đồng. Thậm chí đủ tuổi đồng nhưng chưa tu Thành Đồng cũng đừng có ham làm Thầy. Và Đặc Biệt phải Được cha cắt Mẹ cử, có Thánh Ân năng lực soi căn nối quả mới được phép đẻ Đồng.

《Lệnh khai Hồ Mở Phủ Đẻ Đồng 》
( Đạo Thánh mọi cái ta phải trông chờ vào Thánh ý)

Kể cả Đồng Pháp cũng mở phủ Được khi Thánh Đã Ân chuẩn, cắt cử cho phép soi căn nối quả.

Còn các thầy đừng làm bừa khổ mình khổ người.

(Những vị là người hay thu nhốt âm binh, người chuyên độ âm vong hay cúng độ tân vong trấn áp trùng tà hoặc bốc mồ mả thì phải chịu khó thanh tẩy âm khí hoặc tà khí bằng các pháp môn thanh tẩy liên tục ít nhất 7 ngày. trước khi nên chiếu Hầu Thánh mở phủ Đẻ đồng. Đặc biệt mở phủ cho người âm sát hay sát âm thì phải kiêng không mở phủ khi vừa làm đám, với thời gian ít nhất là nửa tháng để có đủ thời gian thanh tẩy)

Cụm từ soi căn nối quả hay đi đôi với nhau: Ai soi căn chuẩn thì người đó thường nối quả chuẩn. Nhìn họ hầu hạ bạn sẽ biết ngay đã được tỏa bóng hết chưa, đã được Thánh Ân cấp lệnh dẫn trình chưa. (việc này nhìn bóng ảnh chứ đừng nhìn hầu hạ biểu diễn đẹp hay không)

Và Đồng Thầy Vô Đức Vô Đạo vô Hạnh Vô nhân thì dù là chuẩn chỉ trong nếp cũng vất đi.

Tổng kết:

Nói tóm lại, trừ khi quan Thầy vô Đạo chỉ vì Tiền và danh, mới mở Phủ mà vô Đạo, không giúp gì cho con nhang thì hãy xoay khăn.

Cái quan trọng của Thầy tứ phủ là phải có tâm có Đức có hạnh có nhân (đặc biệt gia đình đàng hoàng con cái đàng hoàng) nhưng quan trọng nhất lại phải có Đạo, có gốc. Và đã được ân lệnh nhà Thánh có nơi chốn của mình đàng hoàng.

Ngôi Điện Thờ tự của người Thầy cũng quan trọng (chỉ có người có Đền Điện riêng mới có chỗ kêu thay tấu đối gia trì cho con nhang và phụng sự cho mình, là nơi gửi gắm niềm tin cho con nhang khi có việ. Vậy nên gần như chỉ có ngưòi nhất tâm sáng chuông chiều mộ tứ tuần bát tiết thay hoa lọc nước thêu hương chúc Thánh khánh đản giai kỳ ..... mới có lệnh khai hồ mở phủ)

Và thêm nữa: Việc đền điện to hay bé đẹp hay xấu không quan trọng mà quan trọng có linh khí hay không.

Tìm thầy để cưới đâu mà cần hợp tuổi hợp mệnh, tìm Thầy là tìm Tâm tìm Đức để nương nhờ. Nương vào cái tâm sáng ấy, vào cái Đức dày ấy để nhờ Thầy kêu thay, lạy đỡ cho con nhang đệ tử, để chỉ bảo cho con đường tu. Tìm được thầy mà không chê giàu nghèo, càng nghèo còn càng được thương nhiều hơn, kêu thay lạy đỡ cho nhiều hơn. Nếu gặp được một người thầy như vậy bạn hãy thấy may mắn vì gia tiên đã kêu cầu tấu đối để cho gặp được đúng thầy có tâm có đức, bản thân chỉ còn cố tu cho đúng đạo, sống cho đúng tâm mình nữa thôi. 

Tamlinh.org

Không sao chép, diễn đọc dưới mọi hình thức