04/06/2021 11:33 View: 12779

Có nên gửi tro cốt người chết lên chùa ?

Hiện nay, nhiều người cho rằng việc gửi tro cốt người thân lên chùa là rất tốt. Vì vậy, không ít gia đình đã tìm hiểu giá gửi tro cốt vào chùa, thủ tục để gửi tro cốt vào chùa.... Nhưng qua sự việc chùa Kỳ Quang 2 tại Gò Vấp di dời các hũ tro cốt vào một góc, hũ tro một nơi - ảnh một ngả đã khiến các gia đình hết sức bàng hoàng vì không tìm được hũ cốt của người thân. Vậy có nên gửi tro cốt người chết vào chùa hay không? 

co nen gui tro cot nguoi chet len chua

Gửi tro cốt người đã khuất lên chùa để làm gì?

Việc thờ cúng và gửi tro cốt người đã mất lên chùa là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người. Mục đích có thể chỉ là thỏa mãn về mặt tâm linh hoặc muốn cho linh hồn người thân được nghe kinh kệ và tu tập. Cũng có các gia đình gửi tro cốt người thân lên chùa vì muốn người đã mất hưởng được công đức tu tập từ chư Tăng. Nhưng với các Phật tử, có khi đó lại là niềm hãnh diện và khát khao mong ước được quy y Tam Bảo, được về với Phật ... chỉ thế thôi.

Gửi người nhà lên chùa khi 50 ngày, việc này có đúng với phật giáo không? 

Xin thưa rằng trong 49 năm hoằng pháp của Phật Bổn Sư, Ngài không để lại giáo lí và phương pháp này. 

Người đời cứ nghĩ 49 ngày mang người thân lên chùa gửi là người thân có thể được an vui, thoát khỏi địa ngục...Lầm rồi, cái này phật không dạy. Chúng ta đã sai rồi, nếu ai cũng nghĩ như vậy thì há chẳng phải thế gian cứ tác tạo vô số ác nghiệp rồi sau khi chết nhờ người thân mang mấy chục triệu cúng rồi gửi lên chùa là được siêu thoát sao? 

Quý vị nên nhớ Phật còn phải chịu nghiệp. Khi ngài giác ngộ thành Phật còn phải chịu nghiệp là ăn 3 tháng thức ăn giành cho ngựa, vậy thì chúng ta có mấy chục triệu nhờ các thầy tụng vài câu kinh là người thân được siêu thoát ư ? 

Quý vị nên nhớ thần thông bất năng địch nghiệp. 

Quý vị muốn thực sự giúp người thân, phải có công phu, phải có công Đức thật sự, Phải sám hối thay người mất, như vậy họ mới có công Đức lìa khổ được vui. 

Trong kinh Địa Tạng dạy rất rõ ràng: Thánh nữ bà là Môn bán nhà đất, sắm đồ lễ vì mẹ mà cúng vào thường trụ, như vậy là thay mẹ lập công đức, chứ kinh Địa Tạng đâu có dạy chúng ta mang người thân gửi lên chùa? Quý vị tu Phật phải hiểu rõ đạo lí này, Y giáo như kinh Địa Tạng phụng hành, chớ nghe lời thế gian.

Một người chân thật vì người thân, ngay khi quý vị phát khởi vì người mất ấy niệm Phật, đọc kinh hoặc lập công Đức thì trong tam ác đạo người ấy đã lìa khổ rồi. 

Tâm quý vị chính là Pháp sao phải đi cầu nơi xa?

Nếu quý vị có thể thấy rõ người thân mình bị bỏ vào chùa cũng vẫn khổ sở thì quý vị mới biết việc mình làm là không đúng. 

Nếu ai mất cũng có mấy chục triệu mang người thân gửi lên chùa, Người mất ấy được thoát khỏi tam ác đạo thì đâu ai sợ nghiệp nữa, như vậy chẳng phải thần Phật là tham quan rồi sao? Họ nhận lễ của quý vị giúp người thân quý vị thoát tam ác đạo, như vậy đâu còn là nhân quả nữa. 
Việc làm này không chỉ gây tổn hại cho người mất, mà quý vị còn tổn Phước vì nhờ thầy cầu cúng Phật như một vị quan tham giúp người nhà thoát khỏi tam ác đạo.

Quý vị nên nhớ không ai có thể thay đổi được nhân quả, nay quý vị học Phật rồi, cần chân thành sám hối, công phu tu niệm Phật, đọc kinh và lập công Đức cho người thân, như vậy mới thực sự là giúp, như vậy mới đúng như lời Phật dạy, cả người mất và người sống đều có công Đức.

Việc làm gửi tro cốt lên chùa là sự mê tín trầm trọng chúng ta nên bỏ.

Nếu muốn siêu độ cho người sống thì nên thật tâm tu hành, đoạn ác tu thiện, nguyện đem tất cả công đức lành hồi hướng cho cha mẹ thân quyến cùng oán thân trái chủ thì lâu dần tất cả đều được siêu thoát.

Ngày xưa bậc chân tu còn nhiều nên cúng dường trai tăng là công đức rất lớn, công đức cúng dường trai tăng có thể siêu độ cho cha mẹ thân quyến. Còn thời nay các bậc chân tu thật sự khó tìm thấy trên chùa nên việc cúng dường trai tăng không có lợi ích bằng việc dùng tịnh tài ấn tống Kinh và tạc tượng Phật-Bồ Tát. Thực tế hơn, hãy làm thật nhiều việc thiện lành hàng ngày để hổi hướng cho tổ tiên cha mẹ.

tro cot len chua tro cot gưi len chua

Sự việc nhà chùa di dời các hũ tro cốt mà người dân đã gửi vào hầm riêng, không nhận biết được tro cốt của ai để nhận về đang khiến các gia đình rất bức xúc. (Chùa Kỳ Quang 2 - Gò Vấp - TPHCM)

 

Quan điểm riêng về việc gửi tro cốt lên chùa từ ad Tamlinh.org

Ngày nay, mọi người nhìn nhận việc gửi tro cốt hay hương linh tại nhà chùa là tốt, nhưng thực chất là không nên.

Thứ nhất là hương linh họ có muốn ở lại chùa hay không đã.

Bởi vì hương linh cũng giống như người trần ta, ở chùa chỉ dành cho các sư sãi đã xuống tóc đi tu thôi còn người bình thường như chúng ta chỉ đến chùa mỗi lúc có lễ hay ngày tuần sóc vọng để nghe kinh và thuyết giảng. Từ đó sẽ hiểu đạo rồi biết tu tâm tích đức tránh làm điều ác tăng trưởng việc thiện. Vậy nhiều hương linh chắc chắn không muốn ở lại chùa đâu nhé... .... Việc thờ cúng tổ tiên chỉ có thờ tại nhà cho thật tốt mới là tròn đạo hiếu .....

Hai là, ý nghĩa của việc gửi vong lên chùa. 

Đây là những vong không có ai thờ cúng hay những vong theo mình vì nhiều lý do, mà thầy pháp hay thầy chùa phải trục xuất khỏi người đó rồi thuyết phục hoặc cưỡng chế phải ở lại chùa để thiên thần hộ pháp quản chế không cho đi quấy phá nữa. Chứ tất cả các vong linh cửu huyền thất tổ của mình thì chỉ làm các khoa lễ cầu siêu độ để bớt khổ độ mê mà quay về bờ giác, giảm nghiệp gia tiên sớm siêu thoát để con cháu được bình an.

Đặc biệt, ad thấy rất nhiều người còn gửi cả các anh hùng liệt sĩ hoặc vong nhi lên hẳn trên chùa như vậy là không nên... Dòng họ nào cũng có các bà cô tổ cũng đắc đạo tu học nên rất linh thiêng và giỏi giang, vì vậy chúng ta phải kêu bà cô tổ dìu dắt những vong nhi sa sảy hay kế hoạch của mình, vong linh trong gia đình nương theo bà để tu học, tránh thù hận của các vong linh bé nhỏ.

Người chết nên trở về với đất. 

Theo phong tục từ xưa của người Việt, người chết phải trở về với đất là tốt nhất, dù là hoả táng đi chăng nữa thì cũng nên mang chôn cất tử tế hoặc rải xuống sông cho chân linh mát mẻ. Nếu để gửi vào chùa vào đền ... mà không cẩn thận sẽ không được phép nhập âm, không nhà không cửa thành cô hồn vất vưởng .. Khi gửi lên chùa các bạn cũng nên biết: Không phải vong linh nào cũng được vào chùa. Có những người, những gia đình tội - nghiệp quá nặng, Đức ông mà không nhận thì nhà đó sẽ phải ghi nợ Tam Bảo đến muôn kiếp cũng không trả nợ được.

Tamlinh.org

Từ: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !