14/03/2022 09:18 View: 1889

Sấm Trạng Trình: Niềm tin vào vận nước đang lên

Từ Sấm điềm lành của Trạng Trình đến hiện thực cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp đã giúp nhân dân thêm lạc quan tin tưởng vào vận nước đang lên, sự phát triển trường tồn của dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện

 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm Tân Hợi, đời vua Lê Thánh Tông (tức năm Hồng Đức thứ 22 – năm 1491) tại làng Trung Anh, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương – nay là làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ông sinh trưởng trong một danh gia vọng tộc, cha ông là Thái Bảo Nghiêm Quận công Nguyễn Văn Định, mẹ là bà Nhữ Thị Thục tinh thông lý số là con gái của quan Thượng thư Nhữ Văn Lân. Ông mất năm Ất Dậu (1585) hưởng thọ 95 tuổi.

Tương truyền rằng trong một lần đi sứ, quan Thượng thư Lương Đắc Bằng mang về bộ sách Thái Ất thần kinh, nhưng đọc cũng không hiểu hết. Thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đặc biệt thông minh hơn người, quan Thượng thư bèn trao lại cuốn sách quý ấy cho học trò. Truyền thuyết nói rằng nhờ hiểu được cuốn sách ấy mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết ra được những lời tiên tri cho hàng trăm năm sau. Những lời tiên tri cho hậu thế ấy chính là trong tập Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm mà dân gian quen gọi là Sấm Trạng Trình.

Ngay từ lúc sinh thời, Trạng Trình đã dùng tài lý số của mình để “cứu vãn” cho các vương triều nhà Mạc, nhà Lê, nhà Trịnh cùng tồn tại được một thời gian khá dài để tránh cho nhân dân lâm vào cảnh binh đao lửa đạn. Sau khi ông mất cho đến tận ngày nay đã 500 năm, Sấm Trạng Trình vẫn vang cho muôn dân niềm tin vào vận nước hưng thịnh vững bền.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha (hình dưới), một nhà nghiên cứu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng: "Vận thế đất nước hưng thịnh trong lời sấm quả nhiên được ứng vào đúng 500 năm sau ngày mất của Trạng: “Hồng lam ngũ bách nghinh thiên hạ/Hưng tổ diên trường ức vạn xuân”. Có nghĩa là đất nước Hồng Lam này sau ta 500 năm sẽ đến những mùa xuân hưng thịnh vĩnh viễn.

Và thực tế cho thấy, câu sấm này đã ứng nghiệm từ năm 1991, tức là đúng sau 500 năm, đất nước ta đã thực sự khai mở. Trước đó, đất nước ta đã có cuộc đổi mới tư duy từ năm 1986 nhưng đến năm 1991 mới thực sự chuyển biến mạnh".

Đọc cuốn Sấm ký Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2011 cùng với các tư liệu có liên quan, nhiều người không khỏi liên tưởng những sự kiện lớn đang diễn ra theo hướng tốt đẹp ở nước ta hiện nay.

Nhiều người tin rằng năm câu cuối của bài Sấm số 13 trang 14 có nhiều điểm liên hệ có thể ứng với những "điềm lành" cho Đất nước, vào năm 2017 đã "chập trùng bay" lên về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội;

Năm 2018 có tin "mừng" dưới sự lãnh đạo sáng suốt và quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đem lại sự chuyển biến phát triển toàn diện mạnh mẽ cho đất nước ta; Năm 2019 trở đi đất nước phát triển phồn thịnh vượt bậc, cuộc sống của nhân dân sẽ sung túc ấm no "ăn no ngủ ngày":

"Dê khan ăn lộc ngoảnh về Tây

Khỉ nọ ôm con ngồi khóc mếu

Gà kia vỗ cánh chập trùng bay

Chó ve vẩy đuôi mừng thánh chúa

Lợn ủi ỉn ăn no ngủ ngày".

Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng Sấm ký Trạng Trình sở dĩ có sức sống mãnh liệt như vậy trong nhân dân là bởi phần lớn lời sấm là "điềm lành", là chỉ dẫn "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" và tính thời sự ở những ứng nghiệm thực tế của nó.

Dẫu vậy, Sấm kỳ Trạng Trình là những tài liệu truyền khẩu sẽ không tránh khỏi việc "tam sao thất bản" nên những lời sấm của nhà tiên tri số 1 Việt Nam cũng vẫn quay trở về với ý nghĩa sâu xa như ngay trong lời cảm đề ông đã viết: “Bí truyền cho con cháu - Dành hậu thế xem chơi”. Mọi ý nghĩa sâu xa hơn xin để muôn dân cùng chiêm nghiệm và suy ngẫm.

Thực tế, từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng vào năm 2016, nhiều quyết sách chiến lược đã được Đảng ta đề ra mở đường cho những thành tựu "chập trùng" phát triển trong năm 2017 với nhiều thành tựu mới trên các  mặt trận đã tạo được đà quan trọng cho sự phát triển cho năm 2018, 2019 và những năm tiếp theo.

Từ cuộc đầu tranh phòng chống tham nhũng, làm rõ những sai phạm lớn ở một số Ngân hàng và Tập đoàn kinh tế lớn trong giai đoạn 2015 đổ về trước đã góp phần "trả lại niềm tin" của nhân dân với Đảng và Nhà nước; Tăng niềm tin của của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nền kinh tế Việt Nam; Làm thất bại những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch từ bên ngoài, trong đó có việc dùng đòn bẩy kinh tế khiến nội bộ ta "tự chuyển hóa", "tự diễn biến"...

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; Khoan sức dân, tranh thủ các nguồn lực xã hội ...để tạo bước đột phá cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững và thịnh vượng cho Đất Nước.

Từ Sấm điềm lành của Trạng Trình đến hiện thực cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp đã giúp nhân dân thêm lạc quan tin tưởng vào vận nước đang lên, sự phát triển trường tồn của dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi, đoàn kết, thủy chung, niềm tự hào dân tộc của con Lạc cháu Hồng đến từ hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong và ngoài nước...Tất cả sẽ làm nên những mùa xuân hưng vượng vĩnh viễn cho dân tộc Việt Nam trường tồn phát triển.