04/06/2021 11:39 View: 14547

Quỷ thần là gì? Các loại quỷ thần?

Đa phần chúng ta nghe nói đến hai từ Quỷ - Thần, chắc rằng có thắc mắc nhưng chẳng hiểu vì sao hai từ này lại đi chung với nhau như thế? Điều này thật ra là có nguyên do của nó!

quy than, cac loai quy than

“Sinh vi tướng, tử vi thần”

Trước tiên tôi xin mượn một câu nói của dân gian thường nói: “Sinh vi tướng, tử vi thần”, Câu này có nghĩa là lúc sống mà làm tướng khi chết đi sẽ làm Thần, vậy điều này có phải là sự thật hay không và nếu là sự thật thì có mâu thuẫn với giáo lý nhà Phật hay không? Còn nếu là không thật, vậy câu nói ấy từ đâu mà có?

Một ngày mùng bảy tháng 7 năm 2001, tại ngôi đền thần (NTT) trước ngã ba sông, Sau một hồi lâu ngồi tọa thiền nhập định, thầy đi về phía bức tượng và như những lần trước bắt đầu cuộc trao đổi với một thế lực siêu nhiên nào đó.

Thật ra thì cuộc trao đổi đúng nghĩa chẳng có tiếng nói nào cả, nhưng vì để cho tôi có thể biên chép lại câu chuyện cho nên thầy tôi đã làm một pháp định âm, nhờ đó mà tôi có thể nghe thấy cuộc trao đổi đó.

Ông là một vị Thần?

- Phải, tôi đã là một vị thần,

Vậy do công đức của ông giết giặt cứu nước, cứu dân mà Ngọc Đế sắc phong cho ông làm Thần chăng?

- Không phải thế!

Vậy ông có thể nói rõ hơn không?

- Lúc còn sanh thời tôi đã từng nghĩ như thế, nhưng khi mạng chung về với thế giới khác mới hiểu đó là cách nghĩ sai lầm của mình, Phàm làm Thần có rất nhiều con đường khác nhau, có người là do Hóa Sanh (sanh ra trong gia đình chư thần, như Long Cung, Thất cung, địa cung, vvvv), lại có người được sắc phong do trong quá trình tu tập đã thoát xác thành thần, có nhiều năng lực thần thông biến hóa cho nên Ngọc Đế sắc phong để hộ trì chánh pháp, tạo thêm thiện nghiệp, Lại có người do tu tập công đức lúc còn sống (như bố thí, làm phước, hy sinh thân mạng cứu người …v…v).

Nhưng đặc biệt trong số ấy có một loại Thần mà không phải do Ngọc Đế sắc phong đó chính là Quỷ Thần

Quỷ Thần: Là Thần mà không phải do Ngọc Đế sắc phong

Vì sao lại có chuyện đó? Để giải thích chuyện này tôi xin nói cho rõ cái lý này.

  • Thần cấp Thất phẩm: phàm bất cứ ai sau khi chết mà có trên 1.000 vong hồn quy thuận sẽ có pháp lực của một Thất Thần (Vị Thần cấp Thất Phẩm – Ngang hàng với Thổ Công)
  • Thần cấp Lục Phẩm Thiên Giới: Nếu có 10.000 vong hồn quy tụ chịu dưới trướng để nghe sai khiến thì pháp lực của họ tương đương với Lục Thần (các vị thần cấp Lục Phẩm Thiên Giới), như Thần Hoàng chẳng hạn.
  • Ngũ Phẩm Thiên Thần: Nếu có đến 100.000 vong hồn chịu quy phục dưới sự sai khiến của người ấy thì pháp lực của họ ngang hàng với cấp (Ngũ Phẩm Thiên Thần) – Cấp thần ngũ phẩm ấy của Thiên Giới như là (Thần sấm, thần mưa, thần gió…v…v), đây đã là bậc trung thần, pháp lực to lớn,

Việc họ quy tụ được nhiều vong linh tự nguyện hoặc bị ép buộc làm âm binh theo họ cũng chẳng khác nào những nhóm thổ phỉ sống trong các triều đại phong kiến khi xưa, tự chiêu mộ binh lính ngang nhiên làm những chuyện không thuận theo thiên quy, cho nên nhân gian gọi đó là Quỷ Thần, vì họ có năng lực của Thần nhưng lại làm những việc tùy thích không thuận theo thiên ý (bản tính của loài Quỷ),

Vậy cho nên cái câu “ Sanh vi tướng, tử vi thần” nên được hiểu theo hai nghĩa:

  • - Một là: Người đó vì công đức to lớn, trừ giác ác, bạo ngược, bảo vệ dân chúng chống lại những cái xấu, cái ác nên hy sinh thân mình, đó là bảo vệ chính nghĩa, thuận theo thiên mệnh (nên sau khi mạng chung được Ngọc Đế sắc phong làm thần để hộ trì chánh nghĩa cho đời sau),
  • - Hai là: Những kẽ tàn bạo, ác nhân tuy sanh thời là vi tướng nhưng chỉ vì tham lam, phục vụ mục đích cá nhân, đê hèn, muốn thống trị kẽ khác, bắt kẽ khác làm nô lệ, đó là nghịch thiên ý, họ chết đi không những chẳng được sắc phong mà còn bị luận tội nữa, tuy nhiên do oai thần lúc còn sống quá lớn, sân hận cũng lớn nên đa phần họ sanh về cõi Atula (hiếu chiến), sau khi hết oai thần mới sanh vào cỏi quỷ chịu ác báo,

Quỷ thần tà ác

Nhưng lại có một số người không chịu thác sanh mà vấn vương, luyến tiếc cái dư vị bá chủ, thống lĩnh của mình.

Họ vất vưởng trong nhân gian, nương nhờ hương khói cúng kiến của người còn sống mà phát triển sức mạnh. Lại trải qua thời gian, những người lúc còn tại thế là thuộc cấp của hắn cũng dần chết đi, lại không chịu tu hành nên chẳng thể vãng sang hoặc thuận theo thiên ý mà về âm ty chịu tội, lại được hắn dẫn dụ về với hắn, nhiều ngày thành một thế lực to lớn của âm binh.

Tất cả nương nhờ hương khói cúng dường của người sống mà thần lực ngày càng lớn thêm.

Những Quỷ Thần này lại rất hay giúp người đời toại nguyện (dù bất kể người đó có xứng đáng nhận phước báu hay không, hoặc giúp kẻ ác tâm thực hiện mưu tính), vì sao họ làm vậy? Là vì nếu chẳng làm vậy sẽ chẳng ai cúng kiến cho hắn nữa, mà càng ít người cúng kiến, nghĩa là có ít người quy thuận hắn, càng ít người quy thuận thì pháp lực của hắn càng suy yếu đi, đó là điều khác biệt lớn nhất với những vị thần được Ngọc Đế sắc phong (thì dù nhân gian chẳng còn ai nhắc đến họ nữa thì họ vẫn có nguyên vẹn pháp lực và oai thần chẳng hề suy giảm).

Quỷ thần: Càng nhiều âm binh thì oai lực càng thêm lớn

Lại nói đến Quỷ Thần, hắn càng thu nạp thêm âm binh thì oai lực càng thêm lớn, pháp lực càng thêm lớn, do vậy nên hiểu cho đúng nghĩa cái câu

“Sanh vi tướng, tử vi thần” cho rốt ráo nghĩa lý của nó, cũng như nên thấu triệt cái câu Quỷ Thần là như vậy đó,

Nếu một ngày nào đó cả thế gian chúng sanh chẳng còn ai thờ phụng, cầu cạnh hắn nữa thì lúc đó oai thần hắn đã hết hắn sẽ trở về đúng nghĩa của một vong hồn lạc loài đó là Quỷ.

Con người: Chẳng nên cầu cạnh những kẻ ác thần

Cho nên, chúng sanh thế gian phải nên cân nhắc thận trọng, chẳng nên cầu cạnh những kẻ ác thần, tuy trước mắt việc có thành nhưng ẩn chứa phía sau là thảm họa không thể nghĩ bàn cho hết, đó là … hôm nay sự thành, ngày mai lại bại (vì dù phước báu chẳng có thì bọn Quỷ Thần cũng cố tạo ra giả tạo nên, và sau đó khi quay về thực tại thân lại mang thêm nghiệp ác mà chẳng có gì tốt đẹp, viên mãn cả, hoặc chúng cố tạo nên những oan trái khác cho ta lại cầu cạnh, cúng bái, van xin),

Người thế gian có may mắn lớn đó là sống trong đương thời Phật Pháp phổ rộng chúng sanh, đi đâu cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể làm những việc phước đức để tu phước về sau, vậy mà lại chẳng chịu nghe, chẳng chịu tin lại bán mình cho Quỷ Thần, rồi khi mạng chung hiểu ra điều đó há chẳng phải muộn rồi đó sao?

Quy luật tam giới