04/06/2021 11:51 View: 2191

Thần Đạo là gì? Tu theo Thần Đạo có khó không?

Tu theo Thần Đạo thì nhẹ nhàng hơn, luật lệ bớt nghiêm khắc hơn cõi Trời - Chư Thiên (Tiên). Tuy nhiên ngoài một số giới điều về Thân thì cõi này - kẻ tu theo Đạo này vẫn phải tu Tâm, hướng thiện, lập công bồi đức. Dù không quá khắt khe về việc chay lạt nhưng một số loại thịt như chó, mèo, rắn, rùa, trâu, tiết canh... thịt các loài động vật linh tính không được ăn.

than dao

Thần Đạo là gì? 

Thần Đạo còn được gọi là Địa Tiên, cảnh giới của họ đối với người bình thường là khó tin, khó hiểu, thần thông của họ tuy có giới hạn tuy nhiên đã rất cao trong cõi người nên được tôn xưng là Tiên. Bởi vẫn còn trụ dưới cõi đời nên gọi là Địa. Vì bản thể của họ vẫn là một luồng Âm khí phát xuất nên cảnh giới của họ là Quỷ Thần. 

Thần đạo xuất hiện từ trước Công nguyên, nhưng hệ thống tín ngưỡng tôn giáo phát triển khá chậm, các nghi lễ được thực hiện trong hang đá hoặc những địa điểm linh thiêng, và hầu như không có tên gọi. Thần đạo hay Thần giáo là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật Bản, đây cũng là quốc giáo của Nhật Bản

Thần đạo có rất nhiều các Thần Thánh, có đến 8 triệu thần (神 kami). Tuy một số các vị thần này được nhân cách hóa, đa phần các thần liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất, trời, Mặt Trăng, cây cỏ, hoa lá. Ngay cả đá, núi, hay động vật như cáo, gấu và người quá cố đã trở thành linh hồn cũng được xem là thần. Những thần trú ngụ ở tầng cao nhất trên thiên đàng gọi là "cao thiên nguyên" (高天原 takama-ga-hara), và chỉ rời khỏi đó khi được mời xuống các đền thờ trong các nghi lễ.

Nghi lễ và tư tưởng của Thần Đạo 

Nghi lễ trong Thần đạo để cầu nguyện hay cảm tạ các thần thường được tổ chức tại các thần xã (神社) hoặc những nơi linh thiêng đặc biệt. Những linh vật thường được dâng lên thần linh là vải, gương hay kiếm. Nghi lễ tẩy trần rất quan trọng, người làm lễ phải giữ cho mình được trong sáng để được tĩnh tâm và có được may mắn. Ngày nay, các hoạt động nghi lễ Thần đạo thường được gắn với lễ hội, lễ cưới truyền thống hay năm mới. Tuy nhiên người ta cũng thường hay đến đền để cầu nguyện và dâng lễ (thường là chỉ bỏ vài yên Nhật vào thùng rồi cầu xin thần), hay mua bùa may mắn. Và ở nhà cũng thường có thần bằng (神棚 kamidana) để thờ các linh hồn.

Tư tưởng của Thần đạo khác với những tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác. Giết chóc đối với Thần đạo là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự sống còn của bạn, nên trước khi ăn thường phải nói câu Itadakimasu! (戴きます) để cảm ơn những sinh linh đã chết để trở thành thức ăn, ngày nay điều này đã trở thành một phong tục. Những người hay sinh vật bị giết một cách dã man, và không được thờ cúng sẽ trở thành hoang thần dạng (荒神様 aragami). Ngoài ra, còn có rất nhiều loại ma quỷ như quỷ (鬼 oni), yêu quái (妖怪 youkai), hà đồng (河童 kappa)...

Tu theo Thần Đạo có khó không?

Tu theo Thần Đạo thì nhẹ nhàng hơn, luật lệ bớt nghiêm khắc hơn cõi Trời - Chư Thiên (Tiên). Tuy nhiên ngoài một số giới điều về Thân thì cõi này - kẻ tu theo Đạo này vẫn phải tu Tâm, hướng thiện, lập công bồi đức. Dù không quá khắt khe về việc chay lạt nhưng một số loại thịt như chó, mèo, rắn, rùa, trâu, tiết canh... thịt các loài động vật linh tính không được ăn. Thịt chó, mèo trược khí rất nhiều nên không được phép ăn, nó ảnh hưởng tới điển lực cùng sự vận hành của khí mạch. 

Cảnh giới của Thần Đạo thì dễ tu dễ theo dễ chứng chỉ trong 1 kiếp sống. Các vị Địa Tiên dưới cõi đời này rất nhiều, việc thu nhận đệ tử của họ thường tùy theo tâm tính, ước nguyện, nhân duyên các đời quá khứ của học trò. 

Một người mới đi vào con đường tìm đạo, thường sẽ mất 1-3 năm 5, 7, 12 năm để lập công bồi đức cũng như tu tâm dưỡng tánh. Đó là điều dễ thấy ở  các vị Thầy đi theo Thần Đạo, tuy một số người có thể còn nhiều ngã mạn, sân hận, bề ngoài có vẻ dữ dằn, nhưng đại thể chung tâm tánh họ đều hướng thiện, nhân hậu. 

Trải qua 1-3, 5, 7, hay 12 năm tùy theo căn tánh nhanh chậm, cũng như công hạnh mỗi người mà rồi Thiên Địa sẽ chứng giám cho. Các hàng Quỷ Thần sẽ chấm cho. Một khi họ đã được các vị bên Thần Đạo chấm cho thì nhanh lắm, lập tức họ sẽ đạt được một số năng lực nhất định. Rồi lần lần, ngoài thì lập công bồi đức, trong thì tu tâm sửa tánh, âm thầm tu tập theo các pháp được truyền. Cứ như vậy khi thọ mãn sẽ đứng địa vị tương ứng mà  tùy vào hạnh nghiệp khi sống họ tu được. 

Ngoài việc tu tập theo các vị bên Thần Đạo, cũng có nhiều người tự tu tập theo các phép huyền thuật, bởi căn tánh, nguyện lực, hoặc khi tu tập họ không quá chú trọng vào giới luật nên khi mãn phần họ tự đi vào Thần Đạo. Những trường hợp tự tu tập như này thì hầu hết là hàng Quỷ Thần từ các đời trước hoặc xa xưa hơn, khi phước lực hết tái sanh lại làm người. Hoặc tự bản thân họ tái sanh lại để cố gắng tu cao hơn. 

Việc tu Đạo cần đủ duyên

Việc tu Đạo, Đạo nào cũng vậy đều tùy vào chữ duyên, không đủ nhân duyên cũng khó độ. Nhưng chữ duyên này cũng tùy nơi thân ta. 

+ Có câu: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó". 

Cơ hội không tới với kẻ chỉ ngồi mà mong ước, khi tâm hướng Đạo của bạn đủ lớn, bạn tự nhiên sẽ tìm thấy con đường.

Chú ý khi tu hành

Có Chánh Thần thì cũng có Tà Thần, Chánh Thần thì phải giữ quy củ, phải rèn luyện thân tâm. Tà Thần thì quy củ gì cũng chẳng cần giữ, tà dâm, vọng ngữ, 3 nghiệp sát đạo dâm như lửa độc bừng bừng cháy.

Còn kẻ luyện huyền thuật mà quy củ gì cũng chẳng giữ, trải qua năm tháng, bền bỉ tu luyện họ cũng đạt được ít nhiều linh ứng. Nhưng sự linh ứng này thường đến từ loài yêu quỷ, các loài yêu mị, la sát, quỷ dữ thường là tiền thân của những người này.

Trên con đường học Đạo, tâm các bạn tới đâu thì cái các bạn nhận được sẽ tới đấy. Ma Đạo, Quỷ Thần Đạo, Tiên Đạo(Thiên), Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát, Phật Đạo? Đều từ tâm bạn phát xuất ra.

Tổng hợp