04/06/2021 11:51 View: 1081

Tuổi xông nhà, xông đất Tết Tân Sửu 2021

Chiêu tài đón vận khí cho năm mới là việc vô cùng quan trọng. Trong văn hoá dân gian, việc chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm mới có ý nghĩa rất lớn, người ta không chỉ lấy thể vía mà còn lấy may mắn từ vị quý nhân này để mong may mắn cho cả một năm thịnh vượng, bình an, tài lộc. Vậy mùng 1 Tết 2021, chọn người xông đất, xông nhà năm mới như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. 

xong nha nam tan suu 2021

Tuổi xông nhà đầu tiên là chọn tuổi phù hợp với năm. 

2021 là năm Tân Sửu, địa chi của người xông nhà cần phù hợp với địa chi của năm Tân Sửu. 

Năm 2021 mang hành Thổ nằm ở trục cung, hành Thổ sinh ra Kim, mang phước cho tám phương chín hướng nên có thể nói năm nay chiêu tài đón vận cho mọi hướng. 2021 là năm thổ tinh hài hoà. 

Các tuổi tương hợp với năm Sửu: 

Tuổi Tí: Tuổi Tí nằm trong nhị hợp với tuổi Sửu nên rất tốt để xông nhà, xông đất cho năm mới. Trong đó: 

 • - Chọn tuổi Bính Tý 1996 xông nhà 2021: Lợi cho công danh
 • - Chọn tuổi Giáp Tý 1984 xông nhà 2021:  Lợi cho Tiền tài 
 • - Chọn tuổi Mậu Tý 1948, 2008 xông nhà 2021: Lợi cho thi cử đỗ đật, lợi cho công danh

Tuổi Dậu cũng nằm trong tam hợp với tuổi Sửu. Vậy nên chọn người tuổi Dậu xông nhà năm 2021 cũng rất tốt, hợp với kim cục vì Thổ sinh Kim nên tạo ra tiền tài mạnh mẽ, lợi cho việc đối ngoại, ngoại giao, tiền tài. 

Như vậy, trong năm 2021 chỉ có 4 tuổi đẹp nhất có thể xông nhà: 

 • - Tuổi Tý 
 • - Tuổi Tị
 • - Tuổi Dậu
 • - Tuổi Sửu

Nhưng cũng có một vài chú ý:

 • Gia chủ tuổi Ngọ, Mão, Dậu thì không nên chọn người tuổi Tý xông nhà vì nằm trong bộ xung hình khắc hại: Tí Ngọ Mão Dậu.  Nên chọn 3 tuổi còn lại. 
 • Tương tự như vậy, người tuổi Thìn, Tuất, Mùi thì không nên chọn người tuổi Sửu xông nhà vì nằm trong bộ xung hình khắc hại: Thìn - Tuất- Sửu - Mùi.  Nên chọn 3 tuổi còn lại. 
 • Gia chủ tuổi Dần, Thân, Hợi thì không nên chọn người tuổi Tỵ xông nhà vì nằm trong bộ xung hình khắc hại: Dần - Thân - Tỵ - Hợi.  Nên chọn 3 tuổi còn lại. 

Chọn tuổi xông nhà chi tiết theo năm sinh

Như vậy, toàn bộ địa chi ad đã hướng dẫn xong nhưng nếu chọn chi tiết hơn thì ta sẽ có: 

Tuổi đứng chữ Giáp

Với những tuổi đứng chữ Giáp (năm sinh có đuôi số 4 như sinh năm 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 2004, 2014..)   như Giáp Tý, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần...thì ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Tân Sửu, Tân Dậu, Tân Tỵ xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Lộc: chọn tuổi Kỷ Sửu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Mậu Tí xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn để phát cả quan phát lộc: chọn tuổi Quý Tỵ, Quý Dậu, Quý Sửu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Phúc, con cái: Chọn Bính Tý xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Ất

Với những tuổi đứng chữ Ất (năm sinh có đuôi số 5 như sinh 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015...) như Ất Sửu, Ất Dậu, Ất Mão, Ất Tỵ, Ất Mùi, Ất Hợi thì ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Canh Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Nhâm Tí xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường con cái: Chọn tuổi Đinh Sửu, Đinh Dậu, Đinh Tỵ xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Canh 

Với những tuổi đứng chữ Canh như Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn, Canh Ngọ, Canh Dậu.. năm sinh có đuôi số 0 như người sinh năm 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000...) ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi  Đinh Sửu, Đinh Tỵ, Đinh Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Ất Sửu, Ất Tỵ, Ất Dậu, Giáp Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Nhâm Tý xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Nhâm 

Với những tuổi đứng chữ Nhâm (năm sinh có đuôi số 2 như sinh 1972, 1962, 1982, 1992, 2002, 2012...) như: Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Nhâm Tuất, Nhâm Tỵ, Nhâm Ngọ.. ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Đinh Dậu, Bính Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Tân Sửu, Tân Tỵ, Tân Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Giáp Tý xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Quý 

Với những tuổi đứng chữ Quý (năm sinh có đuôi số 3 như sinh 1973, 1963, 1983, 1993, 2003, 2013...) như Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi.. ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Mậu Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Bính Tý, Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Đinh Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Canh Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Ất Sửu, Ất Tỵ, Ất Dậu xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Tân

Với những tuổi đứng chữ Tân (năm sinh có đuôi số 1 như sinh 1971, 1961, 1981, 1991, 2001, 2011, 2021...) như Tân Hơi, Tân Dậu, Tân Mùi, Tân Tỵ, Tân Mão, Tân Sửu .. ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Bính Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Ất Sửu, Ất Tỵ, Ất Dậu, Giáp Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Mậu Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Dậu xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Mậu 

Với những tuổi đứng chữ Mậu (năm sinh có đuôi số 8 như sinh 1978, 1968, 1988, 1998, 2008, 2018, 2028...) như Mậu Tuất, Mậu Thân, Mậu Ngọ, Mậu Thìn, Mậu Dần, Mậu Tý ta có 

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Ất Sửu, Ất Tỵ, Ất Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Dậu, Nhâm Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi  Đinh Sửu, Đinh Tỵ, Đinh Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Canh Tý xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Kỷ

Với những tuổi đứng chữ Kỷ (năm sinh có đuôi số 9 như sinh 1979, 1966, 1989, 1999, 2009, 2019, 2029...) như: Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Kỷ Hợi ... ta có

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Giáp Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Bính Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường con cái: Chọn tuổi Tân Tỵ, Tân Sửu, Tân Dậu xông nhà 2021

Tuổi đứng chữ Bính: 

Với những tuổi đứng chữ Bính (năm sinh có đuôi số 6 như sinh 1976, 1966, 1986, 1996, 2006, 2016, 2026...) như Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất thì ta có: 

 • Để may mắn, phát về đường quan: chọn tuổi Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Dậu xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường Lộc: chọn tuổi Canh Tý, Tân Sửu, Tân Dậu, Tân Tỵ xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về đường Ấn quyền để phát cả quan phát lộc, thi cử: chọn tuổi Giáp Tý xông nhà 2021
 • Để may mắn, phát về  đường con cái: Chọn tuổi Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu xông nhà 2021

Lưu ý:

Bản chất của "xông" theo ý nghĩa từ xưa truyền lại là đem "khí" của người xông tới với địa linh, thổ đất nơi gia chủ ở. Bởi qua thời khắc giao thừa thì thiên can thay đổi, địa chi thay đổi, các cung thay đổi, sao chiếu mệnh thay đổi, các quan đương niên chi thần cũng bàn giao sổ sách cho nhau. TẤT CẢ ĐỀU MỚI HẾT

Người đem "khí" đến đất nơi các gia đình đang ở ảnh hưởng vô cùng lớn tới cả gia đình, cả nhà, cả đất. Thứ mà các cụ từ xưa gọi là "khí" bản chất là "NĂNG LƯỢNG" - nó vô hình, không màu không mùi, không vị nhưng tác động rất nhiều lên cuộc sống hàng ngày. 

Bởi thế, dù chọn tuổi người xông nhà theo cách nào thì người xông nhà phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • - Trong năm cũ làm ăn phải tốt
 • - Đường lộc của họ đang vượng, chỉ nhác qua ta cũng thấy năm sau của họ hễ xuất quân là "mã đáo thành công"
 • - Tính khí họ ôn hoà 
 • - Họ là người được nhiều người tôn trọng
 • - Người xông nhà là người khỏe mạnh, may mắn, con cái đề huề, đặc biệt không đang trong thời gian vận áo xám.

Không quan trọng tuổi nào -  mệnh nào - mà quan trọng vận khí của người đó ra sao !

HÃY NHỚ "XÔNG ĐẤT " TỨC ĐEM LẠI MỘT LUỒNG KHÍ CHO ĐỊA LINH THỔ ĐẤT NHÀ CHÚNG TA ĐANG Ở - CHỌN NĂM SINH KHÔNG BẰNG CHỌN MỆNH - CHỌN MỆNH KHÔNG BẰNG CHỌN NGƯỜI CÓ VẬN KHÍNHÂN PHẨM TỐT !!!!!!!

Tamlinh.org (tổng hợp)