04/06/2021 11:50 View: 5120

Vì sao KHÔNG nên soi bóng dưới NƯỚC?

Soi bóng, ngắm nhìn mình dưới nước là sở thích của rất nhiều người nhưng họ lại không hề biết rằng đây là điều cấm kị. Vậy vì sao không nên soi bóng mình dưới nước? Những người nào tuyệt đối không được soi mình dưới nước? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. 

soi minh duoi nuoc

Những ai không nên soi mình dưới nước?

Những người sau đây nên tránh việc soi mình trong bóng nước:

  • - Người sanh vào giờ âm (ban đêm)
  • - Người yếu vía, hay bị bóng đè, thường ngủ mớ.
  • - Người có thân quyến bị chết dưới nước
  • - Những người bị bệnh trầm cảm, lụy tình, tâm thần bất định.

Vì sao nên kiêng kỵ soi bóng nước?

Vì khi ta soi mình vào nước phần hồn phách của ta sẽ được Thủy Thần ghi lại, vô tình ta có tên tuổi trong nội hội Thủy Giới.

Khi dương thọ mãn tận, sẽ dễ câu duyên với Thủy Giới, sẽ gặp nhiều bất trắc về thủy nạn trong đời.

Một phần khác hơn đó là Người chết do Thủy Tận thường không nhớ được tên họ thân quyến, cho nên rất khó luân hồi. Khi ta thường soi mình trong bóng nước, nếu có người thân Thủy Tận trước đó, họ sẽ được Thủy Thần cho phép nhìn mặt nhận thân, đôi khi họ vì lâu ngày xa cách, đau khổ vì không gặp được thân quyến nay bất ngờ gặp lại họ tìm cách quấn lấy, không rời, điều này rất dễ đưa đến những điều không hay cho người còn sống (người ta thường gọi trường hợp này là Mắc Đàng Dưới).

Đối với những người thương hồ sống trên sông nước, người ta luôn khiêng kỵ nhìn mình trong nước vào lúc ban đêm để tránh điều không hay. Nếu nhất thiết phải soi mình trong nước họ thường khua chèo, khua máy sau cho mặt nước giao động để hình ảnh ấy không được trọn vẹn tránh việc hồn phách được lưu dấu nơi Thủy Giới.

Nước - ở đây không phải chỉ có (sông hồ, biển cả), nước nằm trong tất cả mọi vật chứa đựng (như thau chậu, ly tách).

Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!

(Theo ÂM MA TẠP LỤC-TTM)