04/06/2021 11:51 View: 718

Vì sao phải cẩn thận khi cải tạo mồ mả, đình làng, đền miếu..?

Nhiều người không hiểu gì về huyền pháp, về thiên địa, thấy sự diễn ra đã vội vội, vàng vàng phán xét, bình phẩm... Thật sự là nên quán chiếu lại chính mình! Với những ai có dự định trùng tu, cải tạo nhà cửa, mồ mả, lăng tẩm, đình đền, miếu tự, thì nhất nhất cần cẩn trọng để tránh phạm vào điều đáng tiếc.

lang mo tan thuy hoang

Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng có phải là vô tri vô giác?

Có phải chỉ là trang trí, hù dọa của ông vua này không? Và vì sao cho đến hôm nay Trung Quốc vẫn nhất nhất không chịu khai mở chính huyệt của Tần Thủy Hoàng?

Bởi vì trong đó tàng chứa nhiều điều còn bí ẩn họ không thể công bố cho đại chúng được biết mà thôi!

Nhưng hôm nay, thầy sẽ giải rõ vấn đề này!

VỆ TỘC HÙNG BINH CHI BẢO

Ngàn đời xưa, đã lưu truyền một bí thuật được gọi là: VỆ TỘC HÙNG BINH CHI BẢO, là cách mà các vị thượng sư sử dụng linh khí của Bộ Tộc mình lập thành đội binh tâm linh phù trợ cho chính Bộ Tộc đó.

Về sau nó được sử dụng với quy mô lớn hơn và được gọi là VỆ QUỐC HÙNG BINH CHI BẢO.

Quay về lịch sử ta thấy nước Tần thời kỳ này không phải là nước mạnh nhất, lớn nhất, trong lục đại quốc, nhưng từng bước thâu tóm và chinh phục các nước lớn nhỏ chung quanh để cuối cùng lập nên một Trung Quốc rộng lớn, thống nhất!

Người học huyền thuật vẫn truyền nhau về việc Lã Bất Vi dốc toàn bộ tài lực để thuê người lập một địa binh (VỆ QUỐC HÙNG BINH CHI BẢO), cho nên nhà Tần mới thống nhất được giang sơn.

Về sau, Tần Thủy Hoàng Đế tham lam vô độ, muốn biến mình thành Chuyển Luân Thánh Vương, muốn thống trị cả thế giới, cho nên cho người lập VỆ QUỐC HÙNG BINH CHI BẢO với một tập đoàn địa quân.

Từ một đoàn quân VỆ QUỐC biến thành một đoàn quân CHINH PHẠT, và phạm nhiều điều tối kỵ trong thuật này đã dẫn đến sự tàn lụi, diệt vong nhanh chóng của nhà Tần.

Về sau thuật này thất truyền theo sự sụp đổ của nhà Tần.

Nhưng đội quân đó vẫn là NƠI TẬP HỢP LINH KHÍ QUỐC GIA!

Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu của Trung Hoa có am tường về lai lịch của đội quân này, nhiều lần phản đối chánh quyền phá dỡ, khai thác, và điều quan trọng nhất là không phạm đến chánh huyệt của vua Tần (nơi tích tụ Linh Khí Hùng Binh).

Một ngày nào đó, khi Trung Quốc khai mở chánh huyệt này thì linh khí quốc gia sẽ suy tàn đến lúc quốc gia này sẽ bị chia nhỏ thành nhiều tiểu quốc, chứ không phải họ sợ bất cứ vấn đề nào khác!

Nói chuyện xứ người, xét chuyện xứ mình!

Trước khi ta muốn trùng tu, tôn tạo một di tích, đền chùa, miếu tự nào, cần hiểu rõ ràng tường tận về lai lịch và những bí mật tàng ẩn trong đó!
Lai lịch thì có lịch sử ghi chép, nhưng những bí thuật thì chỉ có một người biết được, có khi họ chết và mang theo nên cần có người hiểu biết quán xét.

  • Đôi khi chỉ là ngôi miếu cũ nát, nhưng nó lại là Trấn Khí của cả một làng,
  • Nhiều lúc chỉ là một ngôi nhà cũ nát: Nhưng nó lại là nơi hợp khí của cả dòng tộc.

Một mai không am hiểu mà phá hoại sẽ không thể nào hoàn nguyên trở lại như cũ được.

Vậy nên mọi người, ai có dự định trùng tu, cải tạo nhà cửa, mồ mả, lăng tẩm, đình đền, miếu tự, thì nhất nhất cần cẩn trọng quán xét nhiều hơn để tránh phạm vào điều đáng tiếc.

Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Bài giảng của sư thầy Tuệ Minh - Quy luật tam giới