04/06/2021 11:40 View: 18401

Hướng dẫn tụng kinh Dược Sư giải trừ bệnh tật

Nếu tìm hiểu về Phật Pháp, bạn sẽ không thể không nghe đến Kinh Dược Sư với những công năng giải trừ bệnh tật hết sức nhiệm màu. Nhưng cách tụng kinh Dược Sư như thế nào để được Chư Phật và đặc biệt là Phật Dược Sư gia hộ, vượt qua mọi bệnh tật hiểm nghèo một cách thần kỳ? Hãy cùng Tamlinh.org tụng kinh Dược Sư theo thầy Thích Pháp Hoà. 

Bản mp4, có chữ sẽ giúp các tín đồ Phật tử trì tụng kinh Dược sư tại nhà dễ nhớ hơn. 

Hiệu quả của kinh sám Dược sư là do tín tâm. Nhưng tin được là nhờ uy thần của Phật. Huống chi mọi hiệu quả đều "do năng lực phước đức và uy thần" của đức Dược sư. 

 

Kinh này không khinh thị đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, nhà cửa, bà con, bạn bè. Sống lâu, giàu có, quan chức và con cái, kinh này trọng thị. Nói tóm, kinh này quí sự sống và phương tiện để sống, cho cá nhân và cả tập thể.

Không những như thế, kinh này còn cho sự sống và phương tiện để sống là công cụ đạt đến tuệ giác bồ đề tức làm Phật. Đừng nói rằng đó là trước câu bằng dục lạc, sau hóa bằng chánh pháp (tiên dĩ dục câu, hậu dĩ pháp trị). 

Dược sư nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh, rất hiểu cái khổ của bịnh, lại càng rất quý thuốc chữa bệnh. Mà bệnh với thuốc đều có ý nghĩa vừa thực vừa rộng.

Tamlinh.org (tổng hợp)