14/04/2022 10:30 View: 663

Bản hát văn chầu Chúa Bà Bản tỉnh Ninh Bình

Bản hát văn chầu Chúa Bà Bản ngự trong chùa Non nước thuộc phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Chùa Non nước - Ninh Bình

Đệ tử con dốc lòng thành kính

Tiến bản văn chầu chúa bản tỉnh ngự vui

Ninh Bình chốn ấy bao xa

Một vùng mây nước bao la hữu tình.

Hào quang sáng tỏ muôn phương

Thần thông biến hóa khôn lường ai đang

Nhang đăng khói tỏa phụng thờ

Dấu thiêng ghi để thiên thu lưu truyền

Thánh bà bản tỉnh thần tiên

Hợp duyên lai giáng ngự miền dương gian

Nhìn đồi núi mây ngàn sương phủ

Ngôi đền thờ long vũ quy chầu

Non nhân nức trí một bầu tiêu giao

Động tiên ở chốn non cao

Rong chơi Địch Lộng vườn đào gió xuân

Suối khe nước chảy đàn cầm

Thông reo trúc hóa làm thần xanh xao

Rừng quế cổ thụ tốt sao

Tán cây che lá bóng cây trập trùng

Trông ra xa rừng tùng bát ngát

Hoa ngọc lan ngào ngạt hương bay

Thúy Sơn một cảnh đẹp thay

Long lanh mặt nước Vân Giang đáy vàng

Bích Động cảnh đó sơn trang

Ngược dòng Tam Cốc lại sang Cửa Càn

Ba mươi sáu động danh lam

Vào Đền Phủ Võng qua chơi Nam Thành

Khi sang Yên Khánh Sông Chanh

Thoắt thôi lại trở ra về thiên thai

Vào ra áo thắm thơ bài

Lệnh sai đôi cô thổ mán sửa sang theo hầu

Thuyền rồng bẻ lái canh thâu

Về miền Quán Cháo Đền Dâu ngàn tùng

Lại qua Đông Bắc thượng du

Đèo sâu vực thẳm hoang vu gió ngàn

Khi vui thú cảnh Tràng An

Đền Rồng chúa ngự phong quang bốn mùa

Hoa cúc huệ nở đua sắc thắm

Suối nước trong ghềnh vắng lượn quanh

Thạch bàn rêu đá xanh xanh

Chim oanh ríu rít hót vang sườn đồi

Bầu trời gió thổi mây trôi

Hào quang tỏa sáng tinh khôi nhiệm màu

Lầu vàng lóng lánh long châu

Đuốc tiên chúa soi tỏ đêm thâu canh trường

Soi cho quốc phú dân thường

Soi cho nam việt âm dương thuận hòa

Soi gần rồi lại soi xa

Soi cho hoa cỏ ngát hương ngạt ngào

Soi cho thác chảy ào ào

Người mường người mán người dao lên rừng

Yến anh ca hát vang lừng

Xa nghe chim khướu tưng bừng líu lô

Bức tranh thủy mặc họa đồ

Bồng Lai thú cảnh điểm tô nhiệm màu

Hương thơm tỏa ngát hoa ngâu

Xa trông thác đổ sông sâu uốn mình

Long vân ngũ sắc lưu linh

Khâm thừa sắc lệnh đế đình gia ban

Thỉnh chúa trắc giáng lai loan

Lời ca khúc nhạc văn đàn chứng minh

Độ cho đệ tử hiển vinh

Độ cho trăm họ thanh bình ấm no

Xe loan thánh giá hồi cung!